Venäläisiä terveysmatkailijoita houkutellaan Suomeen

Finpro avaa tänään Pietarissa venäläisille suunnatun FinlandCare -terveyspalveluohjelman. Ohjelma edistää venäläisten terveysmatkailua Suomeen ja tukee kasvuhakuisten suomalaisyritysten sijoittumista Venäjän markkinoille. Venäjänkieliset verkkosivut ja asiakaspalvelu madaltavat venäläisten kynnystä hakeutua hoitoihin Suomeen.

Kansliapäällikkö Erkki Virtasen johdolla toteutettuun tilaisuuteen osallistuvat FinlandCare -ohjelman suomalaiset terveyspalveluyritykset, TEM:n ja Finpron vastuuhenkilöt sekä Pietarin terveydenhuoltokomitean varajohtaja ja laaja joukko pietarilaisten terveyspalveluyritysten edustajia.

– Tuemme suomalaisten yksityisten terveys- ja hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymistä madaltamalla venäläisten kynnystä hakeutua Suomeen hoitoihin ja avustamalla yritysten etabloitumista Venäjälle. FinlandCare-ohjelman tavoitteena on avata yksityisille terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksille ovia Venäjällä ja lisätä tietoisuutta suomalaisesta terveyspalveluosaamisesta, sanoo Finpron seniorikonsultti Eero Toivainen.

Finpron selvityksen mukaan noin 120 000 venäläistä matkusti viime vuonna ulkomaille hakemaan terveyspalveluja. Määrän odotetaan kasvavan jopa 30 prosenttia vuodessa. Suomesta terveyspalveluja hakee kuitenkin vuosittain vain satoja venäläisiä.

– Suomalaisyritykset tarjoavat korkeatasoisia terveys- ja hyvinvointipalveluja, mutta emme ole systemaattisesti kehittäneet alan yritysten kansainvälistymistä. FinlandCare-ohjelmassa tehdään tunnetuksi suomalaista lääketieteellistä huippuosaamista ja korkeaa teknologiaa hyödyntäviä hoitoja kuin myös hyvinvointipalveluja. Mukana olevat yritykset tarjoavat vaativia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ortopediaa, syöpähoitoja ja neurokirurgiaa, kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Terveyttä Suomesta

Vuosittain kymmenet tuhannet venäläiset hakevat terveyspalveluja ulkomailta. Venäläiset eivät ole kuitenkaan löytäneet näitä palveluita Suomesta, koska niitä ei ole tunnettu riittävästi Venäjällä.

– FinlandCare.ru-verkkopalvelussa tarjoamme tietoa suomalaisista terveys- ja hyvinvointipalveluista venäjäksi. Venäjänkielisestä asiakaspalvelusta vastaava terveydenhuollon ammattilainen toimii linkkinä Suomesta kiinnostuneiden venäläisten ja suomalaisten yksityisten palveluntarjoajien välillä, Toivainen kertoo.

Lisätietoja:
Eero Toivainen, seniorikonsulti, Finpro, 040 343 3379, eero.toivainen@finpro.fi
Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja,työ- ja elinkeinoministeriö, 010 606 4907, ulla-maija.laiho@tem.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, 040 5121 375, outi.torniainen@finpro.fi

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 400 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode. www.finpro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.com

Tilaa