Capacent Holding AB:n (publ) osakemyynti ylimerkittiin 6 kertaa - kaupankäynti Nasdaq First North –markkinapaikalla alkaa alustavasti 2.10.2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" tai "Yhtiö") on saanut päätökseen yleisölle ja valituille institutionaalisille sijoittajille tarjotun osakemyynnin 370 370 osakkeesta, mikä vastaa noin 10,0 miljoonaa kruunua ("Osakemyynti"). Merkinnät vastasivat noin 6 kertaa tarjolla olleiden osakkeiden määrää jonka vuoksi lisäosake-erä 333 333 osakkeesta, arvoltaan noin 9,0 miljoonaa kruunua, otettiin kokonaan käyttöön.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, SVEITSISSÄ, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI KOKONAAN TAI OSITTAIN LAINVASTAISTA

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" tai "Yhtiö") on saanut päätökseen yleisölle ja valituille institutionaalisille sijoittajille tarjotun osakemyynnin 370 370 osakkeesta, mikä vastaa noin 10,0 miljoonaa kruunua ("Osakemyynti"). Merkinnät vastasivat noin 6 kertaa tarjolla olleiden osakkeiden määrää jonka vuoksi lisäosake-erä 333 333 osakkeesta, arvoltaan noin 9,0 miljoonaa kruunua, otettiin kokonaan käyttöön.

Capacent on toteuttanut Yhtiön omistuspohjan laajentamisen tarjoamalla yleisölle ja valituille institutionaalisille sijoittajille Ruotsissa mahdollisuuden ostaa Yhtiön osakkeita osana listautumista Nasdaq First North -markkinapaikalle ("First North"). Myyjinä Osakemyynnissä olivat Primelog Holding AB (jonka pääomistajat ovat 6:e AP-Fonden ja Arvid Svensson Invest AB) ja A-Com AB ("Myyjät"). Osakemyynnin merkintäaika alkoi 7. syyskuuta 2015 ja päättyi 18. syyskuuta 2015.

Tarjonta koostui 370 370 osakkeesta hintaan 27 kruunua osakkeelta, mikä vastaa noin 10,0 miljoonaa kruunua. Koska merkinnät vastasivat noin 6 kertaa tarjolla olevien osakkeiden määrää, lisäosake-erä 333 333 osakkeesta arvoltaan noin 9,0 miljoonaa kruunua käytettiin. Capacentin tavoitteena Osakemyynnissä oli laajentaa omistuspohjaa ja merkintäajan jälkeen yhtiöllä on 740 omistajaa, mikä täyttää First Northin jakeluvaatimukset.

Edvard Björkenheim, toimitusjohtaja, Capacent: "Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä omistuksen jakautumisen yhteydessä saamastamme suuresta kiinnostuksesta Capacentia kohtaan. Olemme luoneet perustan onnistuneelle listautumiselle First Northiin, ja parannamme siten mahdollisuuksiamme jatkaa kannattavaa kasvua, jonka olemme selkeästi asettaneet tavoitteeksemme."

Myyjät ovat, yhdessä Mangold Fondkommission AB:n ja Yhtiön hallituksen kanssa, päättäneet allokaatiosta merkityistä osakkeista, jossa tavoitteena on ollut saavuttaa riittävä jakautuminen omistukseen kattamaan First Northin vaatimukset sekä saavuttaa niin hyvä likviditeetti osakkeeseen kuin mahdollista. Ilmoitus osakkeiden allokaatiosta lähetetään postitse tänään, 22. syyskuuta 2015. Allokoidut osakkeet tulee maksaa ilmoituksen ohjeiden mukaisesti viimeistään 25. syyskuuta 2015. Ilmoitus lähetetään vain niille, joille on allokoitu osakkeita. Alustava ensimmäisen kaupankäyntipäivä First Northissa on 2. lokakuuta 2015.

Neuvonantaja:
Mangold Fondkomission AB on toiminut taloudellisena neuvonantajana ja Advokatfirman Lindahl KB on toiminut oikeudellisena neuvonantajana yhtiön Osakemyynnin yhteydessä. Mangold Fondkomission AB toimii yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana First North Nordic –sääntökirjan mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Edvard Björkenheim, toimitusjohtaja                                                      Joakim Hörwing, talousjohtaja
edvard.bjorkenheim@capacent.se                                                         joakim.horwing@capacent.se
Puhelin: +46 76 001 58 01                                                                     Puhelin: +46 70 558 53 76

Lyhyesti yrityksestä:
Capacent on pohjoismainen liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaidensa kannattavuutta ja kassavirtaa. Laaja palvelutarjonta sekä yhteensä noin 100 työntekijää Capacentin neljässä Ruotsin ja Suomen toimipaikassa ovat luoneet yritykselle vahvan aseman pohjoismaisilla markkinoilla. Capacentin toiminnassa toteuttaminen ja tuloslähtöisyys ovat avainasemassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Lehdistötiedotteessa julkaistua tietoa ei ole osoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa tällaisiin toimenpiteisiin sovelletaan kokonaan tai osittain oikeudellisia rajoituksia.Tätä tiedotetta ei saa näin julkaista tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Sveitsissä, Singapore, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa tällaisiin toimenpiteisiin sovelletaan kokonaan tai osittain oikeudellisia rajoituksia. Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin, jäljentää tai esittää tavalla, joka on ristiriidassa tällaisten ​​rajoitusten kanssa. Käskyn laiminlyöminen voi rikkoa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilakia tai muilla lainkäyttöalueilla sovellettavia lakeja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Capacent on pohjoismainen liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaidensa kannattavuutta ja kassavirtaa. Yrityksen palvelujen kysyntä on kasvussa ja markkinanäkymät jatkuvalle kasvulle hyvät. Vuonna 2014 Capacent ylsi 14,6 prosentin kasvuun. Lukema oli liikkeenjohdon konsultointialalla korkea, sillä alan yleinen kasvuprosentti vuonna 2014 oli 4,7. Laaja palvelutarjonta sekä yhteensä noin 100 työntekijää Capacentin neljässä Ruotsin ja Suomen toimipaikassa ovat luoneet yritykselle vahvan aseman pohjoismaisilla markkinoilla.

Lainaukset

Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä omistuksen jakautumisen yhteydessä saamastamme suuresta kiinnostuksesta Capacentia kohtaan. Olemme luoneet perustan onnistuneelle listautumiselle First Northiin, ja parannamme siten mahdollisuuksiamme jatkaa kannattavaa kasvua, jonka olemme selkeästi asettaneet tavoitteeksemme.
Edvard Björkenheim, toimitusjohtaja, Capacent