CapMan aloittaa energiansäästöhankkeen

Report this content

CapMan lehdistötiedote
4 lokakuuta 2022 klo. 09.30

CapMan aloittaa energiansäästöhankkeen

CapMan aloittaa energiansäästöhankeen lämmityskaudella. Globaalista tilanteesta johtuvan energiakriisin edessä haluamme tehdä osuutemme siinä, että energiaa riittäisi kaikille. Energiansäästötoimenpiteemme kattavat CapManin suurimmat toimistot sekä CapMan Real Estaten soveltuvat toimisto- ja liikekiinteistöt, jotka vuonna 2021 kuluttivat yhteensä noin 16 700 MWh* lämmitysenergiaa. Yhden asteen lämpötilanalennus tarkoittaisi vuositasolla energiankäytön vähennystä, joka vastaisi lähes sadan suomalaisen nelihenkisen sähkölämmitteisen kotitalouden vuosittaisia lämmitystarpeita.

“Työtämme CapManilla ohjaa missiomme rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi. Tässä energiakriisissä meistä jokaisen on tehtävä osuutensa ja aloitamme siksi tämän hankkeen. Laskemalla toimistojemme ja soveltuvien kiinteistöjen lämpötilaa keskimääräisesti yhdellä asteella voimme vähentää lämmitysenergiankulutusta keskiarvolta viisi prosenttia. Voimme vaikuttaa osaltamme tällä konkreettisella teolla ja toivomme sen myös inspiroivan muita säästämään mahdollisuuksiensa mukaan”, kommentoi CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Osana hanketta lämpötilaa lasketaan keskiarvolta yhdellä asteella CapManin Suomen, Ruotsin ja Tanskan toimistoilla alkaen 1:nen marraskuuta. Työntekijöitä ja kumppaneita kannustetaan myös osallistumaan hankkeeseen huomioimalla päivittäisiä energiansäästörutiineja.

Tämän lisäksi CapMan Real Estate alentaa lämpötilaa keskiarvolta yhdellä asteella soveltuvissa** toimisto- ja liikekiinteistöissään, tilojen terveys ja turvallisuus huomioiden. CapMan Real Estate kannustaa myös vuokralaisiaan osallistumaan hankkeeseen huomioimalla päivittäisiä energiansäästörutiineja.

“Tämä energiansäästöhanke on jatkoa käynnissä oleville toimenpiteillemme kiinteistöjemme energiaintensiteetin vähentämiseksi. Rakennusalan hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä, näistä 72 % tulee rakennuksen käytön aikaisesta energiankulutuksesta.*** Seuraamme ja hallinnoimme aktiivisesti kiinteistöjemme energiankulutusta, sekä olemme juuri määrittelemässä tieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteitamme, joiden pohjalta harkitsemme lisätoimia energiatehokkuuden lisäämiseksi”, kommentoi CapMan Real Estaten ESG Manager Anna Rannisto.

CapMan seuraa energiansäästöhankkeen aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta energiankäyttöön ja energiatehokkuuteen ja raportoi näistä osana vuonna 2023 julkaistavaa vastuullisuusraporttiaan.

*Poissulkien vuonna 2021 remontoinnin alla olleet kiinteistöt.

**CapMan Real Estaten täysin hallinnassa olevat kiinteistöt, joiden tekniset ominaisuudet ja vuokrasopimukset sallivat lämpötilanalennuksen. Seuraamme hyvän ja terveellisen sisäilmaston klassifiointia hankkeen ajan ja vähennämme lämpötilaa sallittujen rajojen sisällä.  Yhteisomisteisissa kiinteistöissä tavoittelemme samankaltaisia energiatoimenpiteitä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

*** World Green Building Council, https://www.worldgbc.org/embodied-carbon

Lisätietoja:

Anna Rannisto, ESG Manager, CapMan Real Estate, puh. +358 40 6266 383

CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,8 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit