• news.cision.com/
  • CapMan Oyj/
  • CapMan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

CapMan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Report this content

CapMan Oyj
Pörssitiedote 21.11.2019 klo 11.40

CapMan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

CapMan Oyj (”CapMan”) on 21.11.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Föreningen Konstsamfundet rf.:ltä Silvertärnan Ab:n (y-tunnus 2995193-4) lukuun.

Liputusilmoituksen mukaan Silvertärnan Ab:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus CapManissa on ylittänyt 5 %:n ja 10 %:n rajat 21.11.2019. Liputusilmoitus perustuu kauppaan, jossa Silvertärnan Ab hankki yhteensä 16 226 519 kpl CapManin osaketta 21.11.2019 toteutuneessa pörssikaupassa. Toteutuneen kaupan myötä Silvertärnan Ab omistaa 10,56 % CapManin osakkeista ja äänistä.

Silvertärnan Ab:n enemmistöomistajana on Föreningen Konstsamfundet rf. ja yhtiön muita omistajia ovat Oy Hammarén & Co Ab sekä Joakim Frimodigin määräysvaltayhtiö Boldhold Oy.

Föreningen Konstsamfundet rf. on ilmoittanut seuraavat tiedot Silvertärnan Ab:n lukuun:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeidenja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,56 % - 10,56 % 153 658 608
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus - - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009009377 16 226 519 - 10,56 % -
A YHTEENSÄ 16 226 519 10,56 %


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä         Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
- - - - - -
B YHTEENSÄ - - - - -

Tietoa liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä taioikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista jaäänistä %-osuus osakkeista jaäänistärahoitusvälineidenkautta Osakkeet, äänet jarahoitusvälineetyhteensä
Föreningen Konstsamfundet 0 % 0 %
Silvertärnan Ab 10,56 % 10,56 %

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 529 0665

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit