Luontomatkailun osaajia tarvitaan OUTDOORS FINLAND JALKAUTTAA MATKAILUOSAAMISTA

Luontomatkailu on vauhdikkaasti kasvava matkailun trendi, joka tarvitsee kehittyäkseen ammattitaitoista kehitystyötä ja koulutusta. Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä, joka nousee esille vuosi toisensa jälkeen kansainvälisissä markkinatutkimuksissa (Matkailun edistämiskeskus). Luonto mainitaankin lähes jokaisen maakunnan ja matkailukeskuksen tärkeimpänä vetovoimatekijänä ja resurssina. Luonnon tuotteistamisen tulee olla ammattitaitoista ja reitistöjen hyvin suunniteltuja. Outdoors Finland Etelä -hankkeessa pureuduttiin näihin ongelmiin ja tuloksia saatiin. Yli 80 % hankkeeseen osallistuneista antoi hankkeelle joko kiitettävän tai erinomaisen arvosanan.

Hankkeen tavoitteena oli luontokohteiden ja -reitistöjen kehittäminen sekä luontomatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa tuotteistettiin luontokohteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, jonka tueksi tuotettiin luontokohteiden suunnitteluoppaita yhdessä Matkailun edistämiskeskuksen kanssa. Lisäksi tehtiin koulutusmodulit, joiden keskeinen sisältö on tuotteistaa luontoa tärkeimmälle asiakkaalle, omatoimisesti liikkuvalle luontomatkailijalle.

”Suurin osa luontomatkailijoista liikkuu omatoimisesti aivan kuten liikumme vaikkapa golf- tai tai laskettelulomalla käyttäen siinä sivussa ohjelmapalveluja ja vuokraten välineitä”, kertoo Outdoors Finland Etelä -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Räsänen. ”Ulkomailla esimerkiksi vaellus- ja maastopyöräilykohteet on tuotteistettu samalla tavalla. Asiakkaille tarjotaan tietoa reiteistä sekä niiden pituudesta ja vaativuudesta. Tasokkaat varusteet voi vuokrata ja yrittäjät myyvät vaellus- ja pyöräilypaketteja. Meillä suomalaisilla vaeltaminen ja luonnossa liikkuminen on tuotteena ja reitteinä suurimmassa osassa matkailukeskuksia aliarvostettua. Mielletään, että luonnossa liikkumista ei tarvitse tuotteistaa, vaikka asia on juuri päinvastoin”, Räsänen jatkaa.

Koulutuksella reitistö kuntoon

Luontokohdetta voidaan pitää matkailijan näkökulmasta vetovoimaisena vasta sitten, kun sieltä löytyy riittävästi matkailukäyttöön tarkoitettuja rakenteita kuten tasokkaita, viitoitettuja ja opastettuja reittejä, jotka ovat helposti saavutettavissa ja käytettävissä. Kohteiden suunnittelussa pitää myös huomioida elinkeinon mahdollisuudet hyödyntää luontokohteita ja -reitistöjä ja toisaalta matkailijan tarpeet saada palveluita. Pitää myös muistaa, että ulkomaalaiselle matkailijalle metsä voi olla jopa pelottava paikka. Siksi reittien ja kohteiden pitää olla selkeitä ja helppoja käyttää.

Hankkeen aikana huomattiin, että kohteiden ja reitistöjen kehittämisen tueksi tarvitaan myös koulutusta. Näin syntyi luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, jossa alueen vaellus-, pyöräily- ja melontareittejä tarkastellaan tietyn kriteeristön perusteella. Mallin pohjalta voidaan kehittää yhtä reittiä kokonaisvaltaisesti tai koko matkailualueen kaikkia reittejä yhteisesti ja yhtenäisesti. Tämä koulutus kannustaa tekemään laatua määrän sijasta ja sen tavoitteena onkin valita alueilta vetovoimaisimmat reitit ja kehittää niitä niin, että ne ovat huippukunnossa sekä opastuksen että palveluiden suhteen.

Koulutus on suunnattu erityisesti tahoille, jotka kehittävät ja ylläpitävät reitistöjä ja kohteita. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien liikunta- ja ympäristötoimi, luonnonsuojelu- ja liikuntajärjestöt sekä alueelliset kehittämisyhtiöt. Opiskelijayhteistyö hankkeen aikana on ollut merkittävää. Esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, HAMKin ja Laurean opiskelijat ovat koulutuksen ohella osallistuneet reittien kartoitukseen ja arviointiin.

Koulutuksesta on ollut hyötyä

”Koulutuksesta sekä yhteisten kriteerien mukaan tuotetuista työkaluista on ollut konkreettista hyötyä omassa työssäni Lohjan kaupungin ulkoilureitistöjen kehittämisessä. Esimerkiksi melonta- ja pyöräilyreitistön luominen vaatii verkostomaisen tuotekehitysprosessin, sillä tuotteen rakentaminen edellyttää useiden palveluntarjoajien sitoutumista”, vahvistaa Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö Risto Murto.

Yrityksille apua kansainvälistymiseen

Toinen koulutuksen kohderyhmä on kansainvälisille markkinoille tähtäävät luontomatkailupalveluja tarjoavat yritykset. Pelkästään kohteiden ja reittien kehittäminen ei riitä, kohteita on myös tuotteistettava. Tuotteistamisen edistämiseksi pilotoitiin luontomatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille -koulutus. Sen tavoitteena on avata kansainvälisiä markkinoita ja niiden monipuolisia jakelukanavia yrityksille luontomatkailua tuotteistamalla. Kansainvälisillä markkinoilla toimii useita luontoon erikoistuneita matkanjärjestäjiä ja myyjiä ja kotimaassakin meillä on syntynyt luontoon erikoistuneita myyjiä.

Koulutuksen kautta yritykset ymmärtävät, mitä sisältöjä kansainvälisillä markkinoilla kysytään ja miten esimerkiksi paikallisuus, ruoka ja ohjelmapalvelut tulee linkittää omaan palveluun. Tuotteistamisen tarkoituksena ei ole ideoida uutta, vaan hahmottaa oman toimintaympäristön ja yhteistyön mahdollisuudet uudesta näkökulmasta.

Pirjo Räsänen iloitsee siitä, että luontomatkailun kehittämiseen ja koulutukseen asetetut tavoitteet on saavutettu. On pilotoitu ja testattu konsepteja sekä löydetty toimivia tapoja siihen, miten alueet ja yritykset kehittävät toimintaansa ja kansainvälistyvät luontomatkailun kautta. Ja mikä tärkeintä, Outdoors Finland Etelä -hankkeen tuottama tieto on pystytty levittämään laajasti melonta-, pyöräily- ja vaellusreittejä käyttäville matkailijoille ja luonnossa liikkujille. Palaute sekä kuluttajilta että kehittäjiltä on ollut sekä runsasta, arvokasta ja kehittävää. Eniten on toivottu, että malli toteutettaisiin valtakunnallisesti.

Katso Lohjan esimerkkejä tuotteistetuista reiteistä:

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/lohjanjarven-melontareitit/

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/lohjanjarven-kierros/

Outdoors Finland Etelä -hankkeen tavoitteet ja tulokset: http://issuu.com/outdoorsfinland/docs/outdoors_finland_press_kit/

Kuvia toimitukselliseen käyttöön:

https://www.flickr.com/photos/outdoors_finland/sets

Tietoa retkeilystä ja uusista reiteistä Etelä-Suomessa:

www.outdoorsfinland.fi/mobiilisovellus/

www.facebook.com/outdoorsfinland

www.outdoorsfinland.fi

Lisätietoja: 


Pirjo Räsänen, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, Outdoors Finland Etelä -hanke, puh. 044 708 1242, pirjo.rasanen@lamk.fi

Pirjo Räsänen, KTM, on toiminut useita vuosia luonto- ja aktiviteettimatkailun asiantuntijana ja kirjoittanut mm. melonta-, vaellus ja pyöräilyreittien ja -tuotteiden suunnitteluoppaita, toteuttanut useita kymmeniä alaan liittyviä tutkimuksia sekä kartoituksia kotimaassa ja ulkomailla. 

Outdoors Finland Etelä

Outdoors Finland Etelä -hanke toimii Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoituksen turvin. Sen toteuttamaan Outdoorsfinland.fi -retkeily-portaaliin on koottu pyöräily-, retkeily- ja melontareitit sekä erilaiset matkailupalvelut. Outdoorsfinland.fi -retkeilyportaali on tarkoitettu kaikille, jotka hakevat uutta tapaa viettää virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä tai kokonainen retkeilyloma Suomessa. Reitit kattavat tällä hetkellä Etelä-Suomen viisi maakuntaa. Portaali laajenee jatkossa koko Suomeen. Outdoors Finland Etelä -hanke kuuluu osana Matkailun edistämiskeskuksen hallinnoimaa Outdoors Finland -kehittämisohjelmaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintätoimisto Caprice Consulting on erottuvaan viestintään ja yrityksen myynnin edistämiseen erikoistunut kumppani. Viestintäkumppanuudessa asiakas saa käyttöönsä juuri ne resurssit, mitä kulloinkin tarvitsee. Yhteistyöverkostosta löytyvät ammattitaitoiset ja kustannustehokkaat toteuttajat myös painotuotteille, tv- ja radiomainoksille ja julkaisualustoille. Asiakkaamme tuntevat meidät luotettuina kumppaneina, joilla aikataulu pitää.

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Luontomatkailu on vauhdikkaasti kasvava matkailun trendi, joka tarvitsee kehittyäkseen ammattitaitoista kehitystyötä ja koulutusta.
Tweettaa