• news.cision.com/
  • Caverion/
  • Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Structor S.A.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Structor S.A.

Report this content

Caverion Oyj Pörssitiedote 29.11.2019 klo 9.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Structor S.A.

Caverion Oyj on vastaanottanut 28.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Structor S.A.:n (Luxemburissa toimivan Fennogens Investments S.A.:n kokonaan omistama yhtiö) omistus Caverion Oyj:ssä on alittanut 10 ja 5 prosentin rajat 28.11.2019.

Ilmoituksen mukaan Structor S.A. on myynyt kaikki17 565 000 osakettaan, mikä vastasi 12,64 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Näistä 14 169 850 osaketta on myyty Structor S.A.:n emoyhtiö Fennogens Investments S.A.:lle, mikä vastaa 10,2 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen mukaan Structor S.A.:n omistus Caverionissa on 0 osaketta 28.11.2019, mikä vastaa 0 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Ilmoitus on seurausta Ehrnroothin perheen Caverionin osakkeenomistuksen uudelleenjärjestelystä, jossa Structor S.A. on myynyt koko osakkeenomistuksensa Caverionissa emoyhtiölleen Fennogens Investments S.A.:lle ja muille perheen omistamille sijoitusyhtiöille. Structor S.A.:n omistuksessa ollut osakkeenomistus Caverionissa säilyy kokonaan samojen lopullisten edunsaajien omistuksessa.

Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  0 %  0 %  0 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  12,64 %  0 %  12,64 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji 
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
FI4000062781  14 169 850 10,2 % 0%
A YHTEENSÄ  14 169 850 10,2 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten
%-osuus 
N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ  N/A N/A

Tietoja liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Lisätietoja: 

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com


Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2018 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionilla on noin 15 000 työntekijää 10 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Structor S.A.
Liputus Structor