Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj    Pörssitiedote    4.3.2015 klo 14.15 EET

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 4.3.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/10 (10 %) rajan. Yllä mainitun rajan ylitys perustuu 4.3.2015 tehtyihin osakeostoihin.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus on muutoksen jälkeen seuraava:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy (Y-tunnus 1948052-6), 13 160 000 osaketta ja ääntä eli 10,48 %
  • Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8), 0 osaketta ja ääntä eli 0,00 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 13 190 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,50 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus ennen muutosta:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy, 9 710 000 osaketta ja ääntä eli 7,73 %
  • Holding Manutas Oy, 3 450 000 osaketta ja ääntä eli 2,75 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli ennen muutosta 13 190 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastasi 10,50 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Antti Herlin ja hänen määräysvallassaan olevat Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy ovat aikaisemmin 22.7.2014 ilmoittaneet, että niiden yhteenlaskettu osuus Caverion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvästä äänimäärästä on tuolloin ylittänyt 1/10.
 

Lisätietoja antaa:
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi
 

CAVERION OYJ

  Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa