Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj    Pörssitiedote    22.7.2014 klo 18.40

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 22.7.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/10 (10 %) rajan. Yllä mainitun rajan ylitys perustuu 22.7.2014 tehtyihin osakeostoihin.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus on muutoksen jälkeen seuraava:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8), 3 400 000 osaketta ja ääntä eli 2,71 %
  • Security Trading Oy (Y-tunnus 1948052-6), 9 150 000 osaketta ja ääntä eli 7,29 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 12 580 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,02 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus ennen muutosta:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Holding Manutas Oy, 3 400 000 osaketta ja ääntä eli 2,71 %
  • Security Trading Oy, 9 100 000 osaketta ja ääntä eli 7,25 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli ennen muutosta 12 530 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastasi 9,98 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa:
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

  Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.caverion.fi

Tilaa