Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Report this content

Caverion Oyj Sijoittajauutinen 28.8.2020 klo 13.00

Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Caverion on tehnyt jatkosopimuksen Kemijoki Oy:n kanssa Kemijoen ja Lieksanjoen vesistöalueen vesivoimalaitosten teknisen huollon ja kunnossapidon sekä tuotantojärjestelmien käynnissäpidon ulkoistuksesta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, jonka toiminnoista merkittävä osa ostetaan palvelutoimittajilta. Caverionin energialiiketoiminnan vesivoimayksikössä Pohjois-Suomessa työskentelee noin 125 henkilöä.

”Vesivoimaosaamisen ja toiminnan kehittäminen sekä arjen innovatiivisuus ovat kumppanuusmallimme keskiössä. Caverion on osoittanut kehityspanostuksia ja hakenut aktiivisesti ratkaisuja, joilla varmistamme ilmastoystävällisen vesisähkön tuotannon vastuullisuusohjelmamme mukaisesti”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”Nyt allekirjoitettu jatkosopimus on kumppanuuden kehittämistä parhaimmillaan. Tavoitteenamme on tuoda prosesseihin uusia menetelmiä, joilla voimme parantaa tehokkuutta ja ennakoida kunnossapidon tarpeet digitaalisilla ratkaisuillamme, ja näin turvata tuotanto ilman yllättäviä häiriöitä. Kumppanina tuemme Kemijoki Oy:tä sen tavoitteissa ympäristöturvallisuudessa ja yritysvastuussa”, toteaa Caverion Teollisuuden divisioonajohtaja Elina Engman.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.

Kemijoki Oy:n asiakkuus kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Caverion on johtava teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa. Palveluvalikoimamme kattaa tuotantoprosessien kunnossapidon, yksittäisistä palveluista kokonaisvaltaisiin kunnossapitokumppanuuksiin. Toimimme kaikilla teollisuuden aloilla ja tarjoamme parhaat ratkaisut, jotka perustuvat vuosikymmenien kokemukseen.

Lisätietoja: Päivi Pyötsiä, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Caverion Teollisuus, puh. 040 5468 071, paivi.pyotsia@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance 
www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina
Caverion on tehnyt jatkosopimuksen Kemijoki Oy:n kanssa | Caverion Teollisuus