• news.cision.com/
  • Caverion/
  • Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Report this content

Caverion Oyj Pörssitiedote 25.8.2021 klo 16.00

Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018—2022 palkkioerien maksamiseksi.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 25.8.2021 luovutettu 168 650 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018—2022 kuuluville avainhenkilöille. Osakkeet annetaan palkkiona sitouttamisjaksolta 1.3.2018—28.2.2021. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 455 490 omaa osaketta.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja:

Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance 
www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit