Caverion Oyj:n vuosikatsaus vuodelta 2020 on julkaistu

Report this content

Caverion Oyj Pörssitiedote 3.3.2021 klo 10.30

Caverion Oyj:n vuosikatsaus vuodelta 2020 on julkaistu

Caverion Oyj:n vuosikatsaus vuodelta 2020 on julkaistu tänään. Vuosikatsaus sisältää mm.  hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen (IFRS), emoyhtiön tilinpäätöksen (FAS) ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Caverionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Caverion on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä kestävän kehityksen raportin vuodelta 2020.

Vuosikatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä kestävän kehityksen raportti ovat tämän tiedotteen liitteinä pdf-tiedostoina ja tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus myös XHTML-tiedostona. Kaikki raportit ovat jatkossa saatavilla myös osoitteessa www.caverion.fi/vuosikatsaus

Caverion ei julkaise raportteja painetussa muodossa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


Lisätietoja: 

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance 
www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Lainaukset

Caverion Oyj:n vuosikatsaus vuodelta 2020 on julkaistu
Vuosiraportointi kattaa vuosikatsauksen (sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen), kestävän kehityksen raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.