Caverion saattaa päätökseen Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostot

Caverion Oyj Pörssitiedote 29.11.2019 15.00

Caverion saattaa päätökseen Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostot

Caverion on tänään saattanut päätökseen Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostot CapManin hallinnoimilta rahastoilta 34 miljoonan euron kauppahinnalla (enterprise value) tavanomaisin ehdoin. Osana kaupan toteutumista, Caverion on sitoutunut divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 milj. euroa vuonna 2018). Kauppahinta suoritettiin käteisellä. Caverion ilmoitti maaliskuussa 2019 Maintpartner Holding Oy:n kanssa tekemästään sopimuksesta ostaa kyseiset liiketoiminnat. Kauppa toteutettiin nyt yhtiön saatua vaaditut hyväksynnät asianomaisilta viranomaisilta. Yritysosto täydentää Caverionin osaamista teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehityksessä. Se myös laajentaa Caverionin maantieteellistä kattavuutta ja asiakkuuksia teollisuuden eri aloilla.

Ostetut liiketoiminnot integroidaan Caverionin toimintamalliin ja konsolidoidaan Caverionin tulokseen 30.11.2019 alkaen. Integraatiosuunnitelman mukaisesti Caverionin teollisuuden toiminnot kootaan Caverion Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan ja Caverion-brändin alle. Integraatio-ohjelman odotetaan päättyvän vuoden 2020 aikana. Välittömästi kaupan toteuduttua Caverion Teollisuuden ratkaisut -divisioonan liikevaihto on noin 320 milj. euroa ja se työllistää noin 3 100 henkilöä.

Caverion Suomi Oy Teollisuuden ratkaisut, Caverion Industria Oy, Maintpartner Group Oy, Maintpartner Oy ja Maintpartner Expert Services Oy aloittavat koko Suomen henkilöstölle (yhteensä n. 2 200 työntekijää) yhteistoimintaneuvottelut 12.12.2019, joissa käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa suunnitteilla olevan uuden organisaation valmistelu, suunnittelu ja toteutus. Yhteistoimintaneuvottelut liittyvät mahdollisiin organisaatio-, yhtiörakenne- ja tehtävämuutoksiin sekä henkilöstöä koskevien ehtojen ja etujen yhdenmukaistamiseen. Neuvotteluissa etsitään toimintamalleja ja parhaita ratkaisuja sekä kannattavan kasvun että asiakastavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Mikäli kaikille henkilöille ei uudessa toimintamallissa löydy heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaavaa työtä, seurauksena voi olla työn vähentäminen. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve voisi olla enintään 50 henkilöä.

Maintpartner on teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluihin keskittynyt yhtiö, joka toimii energia-, kemia-, metalli-, elintarvike- ja valmistavan teollisuuden aloilla. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukainen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa (137 milj. euroa vuonna 2017), josta suurin osa tuli Suomen liiketoiminnoista. Liiketoiminnassa työskenteli noin 1 500 henkilöä vuonna 2018. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukainen käyttökate vuonna 2018 oli 6,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa vuonna 2017).

“Olen erittäin tyytyväinen, että Maintpartner-yritysostomme on nyt viety päätökseen ja pääsemme käynnistämään integraatiotyötämme. Yrityskauppa on strategiamme kasvuvaiheen mukainen, ja vahvistaa palveluliiketoimintaamme. Yrityskauppa suuntaa teollisuuden toimintojamme yhä enemmän Palvelut-liiketoimintaan ja luo vahvan toimijan Suomen markkinoille”, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa.

Caverion julkisti tänään myös saattaneensa päätökseen Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminnan hankinnan yhtiön jäähdytysliiketoiminnan tarjooman ja osaamisen vahvistamiseksi.

Tulosohjeistus ennallaan

Toteutunut yrityskauppa ei muuta Caverion Oyj:n tulosohjeistusta vuodelle 2019.

CAVERION OYJ 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


Lisätietoja antavat: 

Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com

Sakari Toikkanen, Divisioonajohtaja, Caverion Teollisuuden ratkaisut, puh. 040 532 2174, sakari.toikkanen@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com


Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2018 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionilla on noin 15 000 työntekijää 10 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Caverion saattaa päätökseen Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostot
Caverionin Maintpartner-kauppa päätökseen