• news.cision.com/
  • Caverion/
  • Caverionille 41 miljoonan euron talotekniikkaprojekti Sulkavuoreen Tampereella - Keskitetty jätevedenpuhdistus on seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja

Caverionille 41 miljoonan euron talotekniikkaprojekti Sulkavuoreen Tampereella - Keskitetty jätevedenpuhdistus on seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja

Report this content

Caverion Oyj Sijoittajauutinen 26.8.2021 klo 8.00

Caverionille 41 miljoonan euron talotekniikkaprojekti Sulkavuoreen Tampereella - Keskitetty jätevedenpuhdistus on seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja  

Caverion toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon sähkö- ja LVI -urakat. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten yhteisarvo on 41 miljoonaa euroa. Keskuspuhdistamon louhintaurakoiden jälkeisten rakennustöiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa.  

Caverion vastaa kallion sisään rakennettavan Sulkavuoren keskuspuhdistamon taloteknisistä sähkö- ja LVI-töistä sekä kiinteistöautomaatio- ja vesisumujärjestelmän asennuksista.   

"Sulkavuoreen toteutettava jätevedenpuhdistamo on oleellisin osa hankettamme, johon kuuluvat lisäksi kaksi suurta jätevedenpumppaamoa ja jätevesien siirtoputkistot nykyisiltä Tampereen jäteveden puhdistamoilta. Caverionin toteutuslaajuuteen kuuluvat sähkö- ja LVI- työt ovat erittäin vaativia ja puhdistamon tulevan toiminnan kannalta täysin keskeisiä.  Olemme tyytyväisiä siihen, että nämä urakat toteuttaa kokenut urakoitsija", sanoo toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä. 

 

”Olemme iloisia tilaajan meille osoittamasta luottamuksesta ja mahdollisuudesta olla mukana toteuttamassa alueen merkittävää ympäristöinvestointia. Haluamme mahdollistaa kestäviä, turvallisia ja älykkäitä ratkaisuja kasvaville kaupunkialueille. Hyvä yhteistyö hankkeen toteuttajien kesken antaa erinomaisen lähtökohdan yhteiselle onnistumiselle”, Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen toteaa.

Jäteveden käsittelyä seuraavat sata vuotta  

Maan alla tapahtuva rakentaminen ja laaja työmaa tuovat erityishaasteet taloteknisten järjestelmien asennuksiin. Maanalaisten tilojen ilmanvaihdolle on asetettu kovat vaatimukset, koska tiloissa muodostuu erilaisia kaasuja, jotka edellyttävät järjestelmiltä suurta puhdistustehoa.   

Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan viitenä urakkana. Caverionin lisäksi muina toteuttajina ovat pääurakoitsija työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy, Skanska Infra Oy ja Valmet Automation Oy. 

Työt alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis. Suurhanke keskittää kuuden Tampereen seudun kuntayksikön jätevesien käsittelyn Sulkavuoren kalliopuhdistamoon.  

Uusinta tekniikkaa hyödyntävä keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi. Se käsittelee jätevedet niin laadukkaasti, että vaikka Tampereen seudun väkiluku ja samalla jätevesien määrä kasvavat, Tampereen Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee. Keskuspuhdistamo turvaa jätevesien seudullisen käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen ja vastaa kiristyviin lupaehtoihin. Sulkavuoren kalliotiloissa jätevettä voidaan käsitellä seuraavat sata vuotta.  

Lisätiedot:  

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. +358 50 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com 

Timo Heinonen, toimitusjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, puh. +358 40 820 2695, timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi 

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance 
www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Caverion toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon talotekniikan
 Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja