Caverionille kumppanuussopimus Lunawoodin teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Caverion Oyj Sijoittajauutinen 28.11.2016 klo 11.00

Caverionille kumppanuussopimus Lunawoodin teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Caverion ja Oy Lunawood Ltd ovat tehneet sopimuksen lämpöpuuta tuottavan Lunawoodin Iisalmen tuotantolaitoksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta 1.1.2017 alkaen. Sopimuskausi on viisi vuotta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Sopimukseen liittyen kuusi henkilöä Lunawoodin Iisalmen tehtaan kunnossapidosta siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä Caverion Suomi Oy:n palvelukseen 1.1.2017 lähtien vanhoina työntekijöinä.

Palvelusopimuksen piiriin kuuluvat Lunawoodin Iisalmessa sijaitsevat tuotanto- ja muut kiinteistöt, yhteensä noin 10 060 m2.

”Lunawoodilla otetaan Caverion-kumppanuus vastaan innostuneesti. Saamme joukkoomme alan ammattilaisia toteuttamaan ja kehittämään kunnossapitoamme. Huollon, ylläpidon ja käynnissäpidon merkitys tulee korostumaan yhtiön vahvan kasvustrategian toteuttamisessa tulevina vuosina ja tähän uskomme saavamme Caverionilta alan parasta osaamista”, vahvistaa toimitusjohtaja Arto Halonen Lunawoodilta.

”Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstämme Lunawoodin kanssa. Uskomme, että voimme tarjota uusia toimintatapoja kunnossapidon kehittämiseen ja tehostamiseen sekä häiriöttömän tuotannon turvaamiseen. Olemme myös asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi energiatehokkuuden parantamisen energiankulutusta pienentävien toimenpiteiden sekä energiajohtamispalveluiden avulla. Toivotamme Lunawoodista meille siirtyvät ammattilaiset tervetulleiksi joukkoomme”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Oy Lunawood Ltd kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lue lisää Caverionin palveluista metsä-, sellu- ja paperiteollisuudelle

Kuvat: Lunawood

Lisätietoja:  
Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Arto Halonen, toimitusjohtaja, Oy Lunawood Ltd, puh.040 8232877, arto.halonen@lunawood.fi


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga


Oy Lunawood Ltd on lämpöpuun tuotannon innovatiivinen edelläkävijä ja kansainvälinen markkinajohtaja. Lunawood on tavoitteellinen kasvuyritys työllistäen Suomessa 81 henkilöä Iisalmen, Kaskisten ja Joensuun tuotantolaitoksilla sekä Lahden myyntikonttorissa. Yrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 105 000m3, josta suurin osa menee vientiin. Lunawoodin lämpöpuutuotteet valmistetaan puuraaka-aineesta joka on peräisin sertifioidusta suomalaisesta metsästä. Lunawoodin pääomistaja on pohjoismaisen pääomasijoitusalalla toimivan sijoitus- ja varainhoitoyhtiö CapMan Oyj:n hallinnoimat rahastot. www.lunawood.com.


Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Oy Lunawood Ltd kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.
Tweettaa

Lainaukset

Caverion ja Oy Lunawood Ltd sopimukseen Lunawoodin Iisalmen tuotantolaitoksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta
Lunawood|Kumppanuussopimus|Iisalmi