Caverionin avainhenkilöille suunnatun osakeannin lopputulos ja omien osakkeiden luovutus

Caverion Oyj Pörssitiedote 1.3.2018 klo 9.00

Caverionin avainhenkilöille suunnatun osakeannin lopputulos ja omien osakkeiden luovutus

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta suunnatusta osakeannista liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022 toteuttamiseen. Järjestelmän perustamisesta, sen keskeisistä ehdoista ja siihen liittyvistä osakeanneista kerrottiin tarkemmin 7.2.2018 julkaistulla pörssitiedotteella.

Osakkeiden merkintäaika osakeannissa päättyi 23.2.2018. Osakeannissa merkittiin yhteensä 959 965 Caverion Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 6,37 euroa osakkeelta ja kerätty pääoma oli yhteensä 6 114 977,05 euroa. Yhtiö on myöntänyt ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään noin 3,6 miljoonan euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.

Merkitsijöille luovutetaan 959 965 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta 1.3.2018. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 3 352 363 omaa osaketta.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.com


Lisätietoja:

Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com


Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit