• news.cision.com/
  • Caverion/
  • Caverionin digitaaliset ratkaisut auttavat torjumaan sähköpulaa – tukena myös Fingridin uudelle menettelylle

Caverionin digitaaliset ratkaisut auttavat torjumaan sähköpulaa – tukena myös Fingridin uudelle menettelylle

Report this content

Caverion Suomi Lehdistötiedote 7.12.2022 klo 8.00

Caverionin digitaaliset ratkaisut auttavat torjumaan sähköpulaa – tukena myös Fingridin uudelle menettelylle

Caverionin kulutusjoustoratkaisut mahdollistavat Fingridin uutta sähköjärjestelmän tuki
-menettelyä, jolla ehkäistään sähkökatkoksia tulevan talven aikana.

Kiinteistönomistajat pystyvät torjumaan Caverionin digitaalisten ratkaisujen avulla sähköpulaa tulevan talven aikana. Caverionin ratkaisut tekevät kiinteistöstä älykkään, joten sen energiankulutusta voi säädellä energian saatavuuden ja hinnan perusteella. Älykästä kiinteistöä ohjaava järjestelmä viestii energiaverkon kanssa ja säätää energiankulutuksen haluttuun tasoon.

Caverionin kulutusjoustoratkaisut mahdollistavat Fingridin uutta sähköjärjestelmän tuki
-menettelyä, joka otettiin käyttöön 1.12. Menettely on suunnattu teollisuudelle, kiinteistöjä omistaville yrityksille ja julkisorganisaatioille. Se hyödyntää säätösähkömarkkinoiden ulkopuolista joustopotentiaalia ja aktivoidaan tilanteissa, joissa sähköpulan riski on suuri. Sähköpulan uhatessa Fingrid lähettää tekstiviestillä tukipyynnön toimijoille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan menettelyyn.

Suuri joukko kiinteistöjä ohjaukseen kerralla

“Mahdollistamme Fingridin menettelyn toiminnan kiinteistöissä automaattisesti. Pystymme ohjaamaan keskitetysti suurta massaa kiinteistöjä ja laskemaan kulutusta välittömästi. Myös normaalitilanteeseen palautuminen onnistuu sujuvasti”, digitaalisista palveluista vastaava Antero Vauhkonen, Caverion Suomi toteaa. “Kannattaa liittyä mukaan talkoisiin, joilla voidaan estää mahdollisia sähkökatkoksia.”

Kulutusjoustoratkaisut toteutetaan osana Caverionin digitaalista palvelukokonaisuutta, jota voi hyödyntää myös muissa säätötarvemenettelyissä. Kiinteistönomistaja voi reagoida esimerkiksi sääolosuhteisiin tai muutoksiin pörssisähkön hinnassa ja optimoida sähkönkulutusta sähkön hinnan ollessa korkea. Kulutusta ja saatuja säästöjä voi seurata Caverion SmartView -palvelulla.
 

Näin sähköjärjestelmän tuki -menettely toimii:

  1. Fingrid lähettää menettelyyn mukaan ilmoittautuneille kiinteistönomistajille tekstiviestillä varautumispyynnön kiristyvässä tehotilanteessa tai tilanteessa, jossa sähköpula on mahdollinen
  2. Fingrid lähettää aktivointipyynnön tekstiviestillä, kun sähköpulan riski on suuri 
  3. Vastaanottaja toteuttaa kulutusjoustoa tai käynnistää varavoimaa mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi, tästä ei erillistä kuittausta Fingridille 
  4. Fingrid seuraa järjestelmän tilan kehittymistä ja lähettää tekstiviestin, kun kulutusjoustot ja varavoiman ajot voi päättää 

* yllättävässä, häiriön seurauksena syntyvässä sähköpulassa erillistä varautumispyyntöä ei välttämättä ehditä lähettämään.  

Caverion tarjoaa kulutusjoustoratkaisuja myös teollisuuden asiakkaille. Muun muassa vesivoiman piirissä on käytössä ratkaisu, jossa pumppaamoja operoidaan sähkön spot-hinnan mukaisesti. Caverion auttaa torjumaan mahdollista sähköpulaa myös varmistamalla energiantuotantolaitosten häiriöttömän toiminnan ennustavilla analytiikkaratkaisuilla.

Lue lisää Caverionin kulutus- ja kysyntäjoustoratkaisuista

Sähköjärjestelmän tuki -menettelystä Fingridin sivuilla

Lisätietoja:

Antero Vauhkonen, Head of Digital Services, Caverion Suomi, puh. +358505393479, antero.vauhkonen@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance

www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Caverionin digitaaliset ratkaisut auttavat torjumaan sähköpulaa
Caverionin digitaaliset ratkaisut auttavat torjumaan sähköpulaa – tukena myös Fingridin uudelle menettelylle