Caverionin energiahallintapalvelun käyttö laajenee – palvelun piiriin 1,2 miljoonaa kiinteistöneliömetriä

Caverion Oyj Sijoittajauutinen 31.10.2016 klo 12.00

Caverionin energiahallintapalvelun käyttö laajenee – palvelun piiriin 1,2 miljoonaa kiinteistöneliömetriä

Caverion ja Kevan suorien kiinteistösijoitusten yhtiöt ovat tehneet sopimuksen kiinteistöjen energianhallintapalvelusta. Palvelun piirissä on kaikkiaan 110 Suomessa sijaitsevaa kiinteistöyhtiötä, joiden kokonaispinta-ala on yli 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Energianhallintapalvelu on kiinteistöalalla täysin uudentyyppinen palvelu Suomessa. Sen tavoitteena on johtaa kiinteistöjen tekniikan käyttöä ja uudistamista sekä kehittää järjestelmällisesti taloautomaation etäkäyttövalmiuksia. Etäkäyttö mahdollistaa tehokkaamman ylläpidon, kun kiinteistöjä voidaan tarkkailla Caverionin valvomosta ja arvioida analytiikan avulla ympäri vuorokauden.


– Kiinteistöillemme haluttiin hakea asiantunteva kumppani, jonka tuella pystymme kehittämään kiinteistöyhtiöidemme energianhallintaa ja joka pystyy tukemaan meitä ympäristöstrategiamme ja energiatehokkuustavoitteidemme saavuttamisessa, sanoo Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen.

Energianhallintapalvelua uudella mallilla

Caverionin energiamanagerit toimivat palvelussa isännöitsijöiden sekä Kevan kiinteistö- ja ympäristöpäälliköiden tukena.

–  Solmimamme sopimus keskittyy kiinteistöjen ympäristövaikutuksien vähentämiseen ja on laajuudeltaan erittäin merkittävä. Kehitämme samalla kiinteistöjen teknisiä valmiuksia, mikä tukee Kevan kiinteistöliiketoimintaa pitkäjänteisesti kiinteistöjen elinkaaren aikana, sanoo Jarno Hacklin, Caverion Suomen divisioonajohtaja.


Energiapalveluilla parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään ympäristövaikutuksia

Kevan sijoituskiinteistöt ovat sitoutuneet uuteen Energiatehokkuussopimukseen (ETS), joka asettaa tavoitteet energian käytön tehostamiselle vuoteen 2025 mennessä. Näiden tavoitteiden lisäksi vuonna 2015 voimaan tullut energialaki asettaa suurille yrityksille velvoitteita energiatehokkuuden jatkuvalle kehittämiselle. Energianhallintasopimuksen tavoitteena on varmistaa, että Kevan sijoituskiinteistöt saavuttavat kokonaisuutena energiatehokkuussopimuksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Caverionin asiantuntijapalvelut tuottavat kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille energiatehokkuuteen, kiinteistötalouteen ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä palveluita. Keskeisenä toiminta-alueena ovat kiinteistöjen energiatehokkuus ja etävalvonta. Energianhallinnassa keskitytään suurten kiinteistömassojen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja kokonaistaloudelliseen kiinteistöjen ylläpitoon ohjaamalla kiinteistöjen teknistä kehittämistä ja käyttöä.

Kuvat: Keva

Lisätietoja:

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Jari Toikka, rakennuttajapäällikkö, Keva, puh. 020 614 2609, jari.toikka@keva.fi


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi 

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 44,2 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011. 

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Palvelun piirissä on kaikkiaan 110 Suomessa sijaitsevaa kiinteistöyhtiötä, joiden kokonaispinta-ala on yli 1,2 miljoonaa neliömetriä.
Energianhallintasopimus | Keva