KORJAUS: Caverionin Teollisuuden Ratkaisuille myönteinen välimiespäätös

Report this content

Caverion Oyj Pörssitiedote 19.2.2019 klo 17.30

KORJAUS: Caverionin Teollisuuden Ratkaisuille myönteinen välimiespäätös

Tämä on korjaus Caverion Oyj:n 15.2.2019 klo 12.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien yhtiön Teollisuuden Ratkaisuille annettua myönteistä välimiespäätöstä. Tiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti, että ratkaisuun liittyvät tuotot ja hallinnolliset, juridiset ja muut kulut sekä korkotuotot luokiteltaisiin ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi” osaksi konsernin oikaistua käyttökatetta.

Caverion korjaa, että ratkaisuun liittyviä tuottoja ja hallinnollisia, juridisia ja muita kuluja sekä korkotuottoja ei tulla luokittelemaan ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi”, vaan ne raportoidaan osana käyttökatetta.

Korjauksella ei ole vaikutusta Caverion-konsernin tulosohjeistukseen vuodelle 2019.

Alla on esitetty korjauksen sisältävä alkuperäinen pörssitiedote, josta seuraava lause on poistettu: ”Ratkaisuun liittyvät tuotot ja siihen liittyvät hallinnolliset, juridiset ja muut kulut sekä korkotuotot luokitellaan ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi” kategoriassa (4) eli ”muihin eriin, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan”.”

Caverionin Teollisuuden Ratkaisuille myönteinen välimiespäätös

Caverion Industria Oy on saanut myönteisen välimiespäätöksen Caverionin vuoden 2018 riskilistan kolmannessa ja viimeisessä suuressa projektissa. Päätöksen seurauksena Caverionille maksetaan noin 8,9 milj. euroa ja korko 19.5.2016 lähtien maksuhetkeen saakka sekä menettelyyn liittyvät hallinnolliset ja juridiset kulut ja palkkiot. Projektiin liittyvä jäljellä oleva varaamaton saatava Caverionin taseessa oli 3 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa.

“Välimiespäätös on erittäin myönteinen Caverionille. Olemme tyytyväisiä, että tämän ratkaisun myötä Caverion on nyt saanut päätökseen kaikki Teollisuuden ratkaisuiden riskiprojektinsa vuoden 2018 riskilistaltaan”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa. 

Caverion kirjaa ratkaisuun liittyvät tuotot vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseensa.

Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2019 säilyy ennallaan: ”Caverion arvioi, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa on huomioitu IFRS 16:n käyttöönotto vuonna 2019, mikä nostaa konsernin käyttökateprosenttia arviolta noin 2 prosenttiyksikköä vuositasolla. ”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

CAVERION OYJ  

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 


Lisätietoja antavat: 

Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 511 6151, anne.viitala@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 


Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2018 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionilla on noin 15 000 työntekijää 11 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

KORJAUS: Caverionin Teollisuuden Ratkaisuille myönteinen välimiespäätös
Korjaus tiedotteeseen