Muutos Caverion Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Report this content

Caverion Oyj Pörssitiedote 16.11.2021 klo 15.00

Muutos Caverion Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Caverion Oyj:lle on 16.11.2021 palautunut 30 066 omaa osaketta (CAV1V).

Palautus liittyy 30.4.2021 ja 25.8.2021 tiedotettuihin suunnattuihin osakeanteihin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 palkkioerien maksamiseksi. Osakkeet palautuivat yhtiölle järjestelmän ehtojen perusteella.

Palautuksen jälkeen Caverionin omien osakkeiden lukumäärä on 2 502 467.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja:

Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance 
www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tilaa

Liitteet & linkit