Syvälahden monitoimitalo on noussut harjakorkeuteen

Caverion Suomi Oy Lehdistötiedote 23.8.2017 klo 13:00

Syvälahden monitoimitalo on noussut harjakorkeuteen

Turun Hirvensaloon valmistuu keväällä 2018 kaupunkilaisia ”kehdosta kirjastoon” palveleva Syvälahden monitoimitalo. Valmistuttuaan monitoimitalossa on tilat noin 800 peruskoululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle. Monitoimitalon harjannostajaisia vietettiin keskiviikkona 23.8.2017.

Syvälahden monitoimitaloa suunniteltaessa on tavoiteltu mallia, joka mahdollistaisi viihtyisän ja muovautumiskykyisen toimintaympäristön. Turvallisuus ja terveellisyys sekä tilojen muunneltavuus eri käyttäjäryhmille ovat olleet kaiken suunnittelun lähtökohta.

Palvelut siirtyvät Syvälahteen asteittain kesästä 2018 lähtien. Syvälahden monitoimitalossa on tilat perusopetuksen yhtenäiskoululle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille, kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille. Toiminta alkaa syksyllä 2018.

Hirvensalon kirjasto ja alueen nykyinen nuorisotila siirtyvät taloon kesän 2018 aikana ja uudistavat toimintojaan niin, että kirjasto- ja nuorisopalvelut tukevat joustavammin toistensa palvelutarjontaa ja yhdistyvät jouhevasti koko muun talon toimintaan. Kirjasto pyrkii tukemaan osaltaan yhteisöllisyyttä ja toimimaan alueen erilaisten toimijoiden elämyksellisenä kohtauspaikkana.

Kaksi terveydenhoitajaa kouluterveydenhuollosta aloittaa työskentelyn koulun toiminnan alkaessa. Äitiys- ja lastenneuvolassa puolestaan tulee toimimaan neljä terveydenhoitajaa. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tarkoitus on tuoda palvelut lähemmäs perheitä ja tehdä niistä kokonaisvaltaisempia perhekeskusten tavoin.

Syvälahteen siirtyy Haarlasta noin 40 oppilasta, Wäinö Aaltosesta noin 125 oppilasta ja Luostarivuoren kouluista noin 400 oppilasta. Lisäksi koulutiensä tulevina ykkösluokkalaisina Syvälahdessa aloittaa noin 40 lasta. Syvälahden varhaiskasvatuksessa on paikkoja noin 100 ja esiopetuksessa noin 40 lapselle.

”Syvälahden monitoimitalossa on toteutettu edistyksellisiä ratkaisuja, jotka tukevat uudenlaista oppimis- ja kasvatusympäristöä. Tilojen tulevat käyttäjät ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa kertomassa tarpeistaan ja antamassa palautetta”, kertoo Kari Kolehmainen, liiketoimintajohtaja Caverion Suomesta.


Lisätietoja:

Sanna-Mari Laitinen, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 4443, sanna-mari.laitinen@caverion.com

Rehtori Jarmo Salo, 050 4323 688, jarmo.salo@turku.fi


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

www.caverion.fi  Twitter: @CaverionSuomi


Syvälahden monitoimitalon urakka toteutetaan allianssimallilla, jonka päätoteuttaja on NCC Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä Visible. Monitoimitalon on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy.
Talon rakentumisen etenemistä voi seurata Syvälahden monitoimitalon blogissa: https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/.

Yrityksestä

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Syvälahden monitoimitalo noussut harjakorkeuteen
Rakentaminen | Allianssi