Cinian ValueNet vapauttaa maatalouden datavirrat hyötykäyttöön

Report this content

Tiedotusvälineille 10.10.2018

Suomen maatalouden datavirtojen hyödyntämisen ongelmiin on nyt saatavilla ensimmäinen kattava digitaalinen ratkaisu, Cinian kehittämä ValueNet. Kyseessä on liiketoimintaekosysteemi, jonka ansiosta niin yksittäiset viljelijät kuin maatalouden organisaatiot pääsevät ensi kertaa hyödyntämään alan runsaita datavirtoja ilman järjestelmäkohtaisia rajoituksia. Ensimmäinen Cinia ValueNetiin liitetty palvelu on sähköinen Viljapassi. Sen Cinia kehitti Vilja-alan yhteistyöryhmän VYR ry:n toimeksiannosta.

Entuudestaan esimerkiksi suomalaiset viljelijät ovat käyttäneet pariakymmentä digitaalista järjestelmää, mutta ongelmana on ollut niiden tekninen yhteensopimattomuus.

“Maatalouden data on arvokasta kauppatavaraa, mutta hyöty jää vähiin, kun tieto makaa erillisissä järjestelmissä. Se on ollut suurin jarru maatalouden digitalisaatiolle. ValueNet poistaa tämän esteen, koska sen kautta informaatiota pystytään jakamaan kustannustehokkaasti. Vapautamme maatalouden datan siiloista”, Cinian kehityspäällikkö Jyrki Hyyrönmäki sanoo.

Cinia ValueNet mahdollistaa maatalousyrittäjälle oman tuotantonsa kaikkien datavirtojen yhdistämisen, jolla pystyy muodostamaan liiketoiminnasta kokonaiskuvan reaaliaikaisesti. Tietoa kertyy esimerkiksi laite- ja ohjelmistotoimittajilta, maatalouden palveluorganisaatioilta, Luonnonvarakeskukselta ja sääpalveluista sekä viranomaisten tuottamista palveluista.

“Tähän asti omalla tilallani olen käyttänyt useita ohjelmistoja, mutta ne eivät keskustele keskenään, vaan joudun siirtämään tietoa käsin. Se on ollut suuri ongelma, ja juuri tähän Cinian ValueNet vastaa. Se avaa meille maataloustuottajille huikeita mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen”, sanoo maanviljelijä ja MTK:n peltokasvivaliokunnan puheenjohtaja Esa Similä.

Sähköinen Viljapassi ensimmäinen ValueNetin palvelu

Ensimmäinen konkreettinen esimerkki Cinia ValueNetiin liitetystä palvelusta on sähköinen Viljapassi. Se tulee jokaisen maanviljelijän ulottuville ensi vuoden viljelykauden alkuun mennessä Tulevaisuudessa noin 80 prosenttia Suomen kaupallisesta viljasta voi virrata sähköisen Viljapassin läpi, kun se on käytössä viljaa ostavissa Vilja-alan yhteistyöryhmän VYR:n jäsenyrityksissä.

Altialle Cinia ValueNetin hyödyntäminen on pian arkipäivää.

“Koskenkorvan tehtaallamme sähköinen Viljapassi integroidaan suoraan keskeiseksi osaksi viljakuormien automaattista vastaanottojärjestelmää, ja käyttöön se tulee käyttöön vuoden loppuun mennessä. Sähköinen Viljapassi helpottaa huomattavasti niin viljelijän, kuljetusliikkeen kuin meidän työtämme sekä varmistaa jokaisen viljaerän jäljitettävyyden. Vain mielikuvitus on rajana ValueNetin avaamille mahdollisuuksille”, Altian hankintapäällikkö Kari Kiltilä kertoo.

Maatalouden tutkimukselle ValueNet luo uusia keinoja ammentaa datasta johtopäätöksiä.

“Avoimena ekosysteeminä ValueNet saa haluttaessa tiedon liikkumaan eri palveluiden välillä, mistä on paljon apua maataloustuottajien oman tuotannonohjauksen ohella myös tutkimukselle. Sen kautta voisimme luoda yhteistyökuvioita niin, että saisimme tutkimuksen vaatimaa dataa eri lähteistä, jota käytettäisiin muun muassa tietämysmallinnuksen algoritmien kehittämisessä. ValueNet on yksi vaihtoehto kytkeä tutkimuksen laskenta- ja analytiikkapalvelut toimialan käyttöön“, arvioi maatalousteknologian tutkija Pasi Suomi Luonnonvarakeskuksesta.

Koko Euroopan unionissa maatalous on kipeästi vailla uusia tuottavuutta kohentavia digitaalisia ratkaisuja.

“EU:ssa kiinnostus on valtava, koska maatalouspolitiikan ykkösprioriteetti ovat uudet teknologiat, joilla pitää päästä kiinni kilpailukyvyn parantamiseen. Ensi askeleena tarvitsemme kuitenkin yhteiset pelisäännöt datan jakamiseen, ja myös sen kannalta Cinian ValueNet on merkittävä. Maataloustuottajien kannalta ValueNet mahdollistaa heti säästöjen saamisen, koska se helpottaa työtaakkaa”, sanoo Max Schulman, MTK:n vilja-asiamies EU:ssa. Hän on myös EU-alueen maataloustuottajien kattojärjestön Copa-Cogecan viljatyöryhmän puheenjohtaja.

Cinia ValueNet mahdollistaa maatalouden liiketoiminnan ekosysteemien luomisen ja se avaa monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa alan tuotteiden viennille, laite- ja ohjelmistovalmistajille, tutkimukselle ja uusille innovaatioille. Ainoa tavoite on kaikkien toimijoiden kannattavuuden parantaminen. Cinia tuottaa ValueNetin palveluna, johon kukin osapuoli voi liittää palvelunsa tai järjestelmänsä. Datan jakaminen perustuu kaksitasoiseen valtuutukseen.

“Maatalous on ensimmäinen toimiala, jolle ValueNet tulee käyttöön, mutta se soveltuu kaikille toimialoille ja etenkin niille, joilla on käytössä monitoimijamalli”, Cinian Jyrki Hyyrönmäki sanoo.

Lisätietoja medialle:

Cinia Oy

Jyrki Hyyrönmäki, kehityspäällikkö, jyrki.hyyronmaki@cinia.fi, +358 40 590 2905

Marja Mokko, viestintä, marja.mokko@cinia.fi, +358 50 506 5536

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita sekä turvallisia pilvipalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen ja parantavat maailman toimivuutta. Vahva osaaminen kriittisissä järjestelmissä sekä oma yli 10 000 kilometrin laajuinen kuituoptinen runkoverkko Pohjois-Euroopassa mahdollistavat yrityksille tietoturvallisen IT-infrastruktuurin ja tulevaisuuden pilvipohjaisen toimintaympäristön. Cinian C-Lion1-merikaapeli vahvistaa Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tarjoamalla lyhimmän ja nopeimman reitin Keski-Euroopasta pohjoisen Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin oloihin sekä Aasian ja Itäisen Euroopan markkinoille. Suomalaisen Cinian palveluksessa on noin 240 osaajaa. Lisätietoa: www.cinia.fi

Avainsanat: