• news.cision.com/
 • Citycon Oyj/
 • Citycon H1/2022: Vahvat operatiiviset tulokset ylittivät konsensusennusteet; tulosohjeistuksen keskipistettä nostetaan

Citycon H1/2022: Vahvat operatiiviset tulokset ylittivät konsensusennusteet; tulosohjeistuksen keskipistettä nostetaan

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   10.8.2022 klo 20.30

YHTEENVETO CITYCONIN TULOKSESTA:


OPERATIIVINEN TULOS

 • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat vuoden toisella vuosineljänneksellä 9,1 % edellisvuoteen verrattuna (kasvu kertaerät pois lukien oli 6,2 %)
 • Q1-Q2/2022 aikana vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 6,1 % (pois lukien kertaerät 4,6 %)
 • Keskivuokra kasvoi vuoden toisella vuosineljänneksellä 0,2 euroa
  • Keskivuokra nousi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,0 euroa 23,6 euroon per neliömetri vuokrien indeksoinnin sekä aktiivisen vuokraustoiminnan seurauksena
  • Vuokrien indeksointi lasketaan vuosittain loppuvuodesta, joten valtaosa nykyisen inflaation vaikutuksesta vuokriin konkretisoituu vuoden 2023 aikana
 • Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat 14,6 % vuoden toisella vuosineljänneksellä ja 15,3 % vuoden alusta
 • Vertailukelpoiset myynnit kasvoivat toisen vuosineljänneksen aikana 8,8 %; 5,4 % yli vuoden Q1-Q2/2019 vastaavan ajankohdan tason (ennen pandemiaa)
  • Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vertailukelpoiset myynnit kasvoivat 10,0 %
 • Keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan kuudetta peräkkäistä vuosineljännestä.  Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana käyvän arvon muutos oli 8,0 miljoonaa euroa


KEHITYSHANKKEET

 • Lippulaivan ensimmäinen vaihe (liikekiinteistöt) valmistui 31.3.2022
  • Vahva vastaanotto sekä asiakkailta että vuokralaisilta
   • Liiketilojen vuokrausaste 94 %
   • 1,5 miljoonaa kävijää ensimmäisen 3 kuukauden aikana
  • Lippulaivan ennakoitu positiivinen vaikutus Cityconin nettovuokratuottoihin vuoden 2022 aikana on noin 9 miljoonaa euroa
   • Lippulaivan kokonaishankkeen (liikekiinteistöt ja asuinkerrostalot) vuosittainen stabilisoitu nettovuokravaikutus noin 21 miljoonaa euroa
  • Metron rakennustyöt ovat valmiit ja metro avautuu vuodenvaihteen tienoilla
  • Asuinkerrostalot valmistuvat vuoden 2022 lopussa
   • Kahden asuinrakennuksen rakennusoikeuden myynti heijastaa vahvaa markkinakysyntää vuokra-asuntorakentamista kohtaan
   • Kuusi kahdeksasta asuinkerrostalosta nyt rakenteilla (joista Citycon omistaa 6). Kerrostalot valmistuvat 2022–2024
 • Citycon jatkaa omistamansa noin 300 miljoonan euron arvoisen rakennusoikeuspotentiaalin kehittämistä. Rakennusoikeuksien realisoituminen on mahdollista saavuttaa pienellä sijoitetulla pääomalla
  • Rakennusoikeuksia realisoituu arvoilta noin 60 miljoonan euron arvosta seuraavan 12 kuukauden aikana
  • Rakennusoikeudet mahdollista myydä, kehittää itse tai perustaa yhteisyritys
  • Kaikki nykyiset rakennusprojektimme on solmittu kiinteähintaisina


TASE

 • Citycon osti takaisin joukkovelkakirjalainojaan toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä noin 33.8 miljoonan euron arvosta
 • Lisäksi toisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen Citycon on ostanut joukkovelkakirjalainojaan yhteensä 20,6 miljoonan euron arvosta
 • Takaisinostot toteutettiin varoilla, jotka saatiin alkuvuodesta kahden keskuksen myynnistä Norjassa
  • Divestoinnit toteutettiin hinnalla, joka vastaa noin 5,2%:tin nettotuottoa ja nyt osa divestoinnista saaduista varoista käytettiin joukkovelkakirjalainojen takaisinostoon 5,3%:n keskituotolla (average yield)
 • Citycon on kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ostanut takaisin joukkovelkakirjalainojaan yhteensä noin 79 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 75 miljoonaa euroa


AVAINLUVUT

Q2/2022 Q2/2021 % Vertailukelpoinen muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 52.8 50.8 3.9 % 4.3 %
Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen
kehitys
% 9.1 0.9 - -
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 46.3 44.1 4.9 % 5.2 %
IFRS tulos/osake 3) EUR 0.13 0.18 -30.9 % -30.6 %
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 216.9 4 292.7 -1.8 % -
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 40.8 38.9 5.0 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 32.2 32.7 -1.5 % -1.1 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 24.6 27.6 -10.9 % -10.5 %
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.192 0.183 4.4 % 4.8 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0.146 0.155 -5.6 % -5.2 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share) 5)
EUR 11.87 11.66 1.8 % -
Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 % Vertailukelpoinen muutos % 1) 2021   
Nettovuokratuotto Me 101.8 101.2 0.6 % 0.4 % 202.3
Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen
kehitys
% 6.1 -4.5 - - -1.5
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 86.4 89.0 -2.9 % -3.1 % 176.1
IFRS tulos/osake 3) EUR 0.26 0.31 -15.4 % -15.4 % 0.55
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 216.9 4 292.7 -1.8 % - 4 189.2
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 40.8 38.9 5.0 % - 40.3
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 60.3 64.3 -6.2 % -6.4 % 124.4
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 45.2 55.2 -18.2 % -18.3 % 100.0
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.359 0.361 -0.6 % -0.8 % 0.703
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0.269 0.310 -13.3 % -13.5 % 0.565
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share) 5)
EUR 11.87 11.66 1.8 % - 12.15

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.

2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.

5)  Laskentaperiaate päivitetty tältä ja vertailukausilta. Jakajana raportointipäivän osakkeiden määrä eikä raportointikauden osakemäärän keskiarvo.

6) Q4/2021 LTV luku muuttunut johtuen korjauksesta IFRS 16 varojen esittämisessä. Aiemmin raportoitu luku Q4 2021 oli 40,7.

Nykyisen portfolion avainluvut 1)
Q2/2022 Q2/2021 % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 %
Nettovuokratuotto Me 52.8 47.5 11.2 % 100.5 92.2 9.0 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 46.3 41.2 12.5 % 85.2 80.5 5.8 %
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 32.2 29.7 8.4 % 59.0 55.8 5.8 %
Oikaistu operatiivinen tulos (Adjusted EPRA Earnings) 3) Me 24.6 24.6 -0.1 % 43.9 46.7 -6.0 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0.192 0.167 14.9 % 0.351 0.313 12.1 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (Adjusted EPRA EPS, basic) 3) EUR 0.146 0.138 5.8 % 0.261 0.262 -0.4 %

1) Uusi esitystapa. Nykyisen portfolion avainluvut sisältävät vain 30.6.2022 konsernitaseessa olleista sijoituskiinteistöistä syntyneet tuotot ja kulut. Portfolio on sama raportointikaudella ja vertailukaudella, jonka vuoksi luvut ovat vertailukelpoisia.

2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

 3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.                                                                               


TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Cityconin ensimmäisen vuosipuoliskon operatiiviset tulokset heijastavat Cityconin portfolion vahvuutta ja vakautta. Vertailukelposet nettovuokratuotot kasvoivat vuoden toisen vuosineljänneksen aikana 9,1 % ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,1 % (pois lukien kertaerät kasvua oli vuoden toisella vuosineljänneksellä 6,2 % ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,6 %). Nettovuokratuottojen kasvuun vaikutti osaltaan vertailukelpoisten vuokralaismyyntien kasvu, jotka kasvoivat vuoden toisella vuosineljänneksellä 8,8 % edellisvuoteen verrattuna ja 5,4 % pandemiaa edeltäneeseen vuoden Q1-Q2/2019 tasoon verrattuna. Tulokset heijastavat Cityconin päivittäistavarakauppoihin ja kunnallisiin vuokralaisiin nojautuvien keskusten laatua ja vakautta. Keskukset toimivat ns. viimeisen mailin logistisina keskuksina asiakkaille ja vuokralaisille. Keskuksemme hyötyvät nykyisestä inflaatioympäristöstä eritysesti vuonna 2023, sillä 92 % vuokristamme on sidottu indeksiin ja vuokrien indeksointi tapahtuu loppuvuodesta. Vuokraustoiminta säilyi vahvana läpi ensimmäisen vuosipuoliskon ja heijastui positiivisesti tulokseemme liiketilojen taloudellinen vuokrausasteen noustessa 95,0 %:tiin. Positiivinen kehitys uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleen vuokrattujen tilojen vuokratasoissa (+3 %) heijastuivat myös keskivuokraan, joka jatkoi positiivista kehitystään ja kasvoi vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna 1,0 euroa 23,6 euroon neliömetriltä.

Lippulaivan ensimmäinen vaihe aukeni 31.3.2022 ja Lippulaivan liiketilojen vuokrausaste on tällä hetkellä 94 %. Lippulaiva on portfoliomme prototyyppi, joka yhdistää suuret päivittäistavarakaupat (44 %:tia vuokrattavasta pinta-alasta), laajan kattauksen yksityisiä ja kunnallisia palveluita sekä hyvät julkisen liikenteen yhteydet kun metro alkaa operoida vuoden vaihteen tienoilla. Huomionarvoista on, että Lippulaivan pääenergia lähteenä on maalämpö, ja että Lippulaiva on maailman ensimmäinen kultatason Smart Building -sertifikaatin saanut kauppakeskus. Lisäksi ensimmäiset Lippulaivan yhteyteen rakennettavat asuinkerrostalot valmistuvat loppuvuodesta 2022. Ensimmäisten asuinhuoneistojen vuokraus on käynnissä ja vuokratasot ovat ylittäneet odotuksemme. Lisäksi kaksi kerrostaloa, joiden rakennusoikeudet myytiin aikaisemmin Hausialle, ovat valmistumassa vuoden loppuun mennessä, ja myytävien asuntojen kysyntä on ollut vahvaa. Kokonaisuudessaan Lippulaivan yhteyteen rakennetaan yhteensä noin 560 asuntoa. Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, arvioimme, että Lippulaivalla on noin 9 miljoonan euron positiivinen vaikutus Cityconin vuoden 2022 nettovuokratuottoihin ja että hankkeen stabilisoitu vuosittainen kokonaisvaikutus nettovuokratuottoihin tulee olemaan noin 21 miljoonaa euroa, sisältäen kuusi vuokra-asunnoista koostuvaa kerrostaloa.

Kuten olemme aikaisemmin todenneet, olemme identifioineet rakennusoikeuspotentiaalia nykyisten keskustemme yhteydessä noin 300 miljoonan euron arvosta. Rakennusoikeudet tarjoavat merkittävää arvon lisäämispotentiaalia, joka ei vaadi merkittävää sijoitettua pääomaa. Arvioimme, että rakennusoikeuksia realisoituu noin 60 miljoonan euron arvosta seuraavan 12 kuukauden aikana. Meillä on lukuisia eri tapoja hyödyntää rakennusoikeuksia (myydä, kehittää itse tai perustaa yhteisyritys). Joka tapauksessa keskustemme ympäristön täydentämisrakentaminen vahvistaa päivittäistavarakauppaan nojautuvia kaupunkikeskuksiamme korostaen entisestään näiden Pohjoismaiden tiheimmin asutuissa kaupungeissa sijaitsevien rakennusoikeuksien arvoa. Nyt käynnissä olevat kehityshankkeemme, jotka olemme sitoutuneet toteuttamaan pitävät sisällään Lippulaivan asuinkiinteistöt (47,9 miljoonaa euroa), Origo/Tukholma (62,9 miljoonaa euroa) ja Herkules (ei pääomavaatimuksia, olemme antaneet rakennusoikeudet yhteisyritykselle). On tärkeää myös huomioida, että meidän kaikki nykyiset rakennusprojektimme on solmittu kiinteähintaisina.

Taseen osalta Citycon on sitoutunut ylläpitämään investointitason luottoluokituksen. Toisen vuosineljänneksen aikana ja osin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen jatkoimme velan määrän pienentämistä takaisinostamalla joukkovelkakirjalainojamme markkinoilta noin 54 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä käyttäen ostoihin yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Nämä toimet yhdistettynä positiiviseen operatiiviseen tulokseen ja positiiviseen käypien arvojen kehitykseen edelleen tasapainottavat Cityconin velkojen maturiteettiprofiilia ja taloudellisia tunnuslukuja. Citycon on vuoden 2022 aikana ostanut takaisin joukkovelkakirjalainojaan yhteensä noin 79 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä. Meillä ei ole merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen lokakuuta 2024, 100% velastamme on kiinteäkorkoista, 100% keskuksistamme on kiinnittämättömiä sekä meillä on noin 533,8 miljoonan euron likviditeetti sisältäen tällä hetkellä kokonaan käyttämättömän luottolimiittisopimuksen.

Operatiiviset tulokset heijastuivat positiivisesti myös keskusten käypien arvojen kehitykseen ja operatiivisten kiinteistöjen käyvät arvot nousivat kuudetta peräkkäistä vuosineljännestä. Käyvän arvon muutos oli 8,0 miljoonaa euroa vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Heikentyneet NOK ja SEK valuuttakurssit vaikuttivat osaltaan negatiivisesti käypien arvojen kehitykseen. Nettovarallisuus/osake (EPRA NRV) kasvoi 1,8 % edellisvuoteen verrattuna. Tänä vuonna olemme myyneet kaksi keskusta yhteensä noin 145 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa, että viimeisen 18 kuukauden aikana olemme suorittaneet divestointeja yli 400 miljoonalla eurolla kauppahinnoilla, jotka ylittävät kohteiden kirja-arvot.

Kokonaisuudessaan Cityconin operatiivinen toiminta on ollut vahvaa uudessa inflaatioympäristössä.  92 % vuokristamme on sidottu indeksiin ja Cityconin vuokralaisille vuokranosuus heidän liikevaihdostaan on verraten matala (8,8 %), mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen. Kuten todettua, vuokrien indeksointi lasketaan vuosittain loppuvuodesta, joten valtaosa nykyisen inflaation vaikutuksesta vuokriin konkretisoituu vuoden 2023 aikana. Keskuksiemme vuokralaiskannasta johtuen keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen muotivetoinen vähittäiskauppa. Kuten vahva operatiivinen kehityksemme jo pandemian aikana osoitti, Cityconin portfolio on vahvassa asemassa nykyisessäkin taloudellisessa liiketoimintaympäristössä. Tämän seurauksena sekä vahvan toisen vuosineljänneksen tuloksen myötä täsmennämme ohjeistustamme tulevalle vuodelle samalla nostaen ohjeistuksemme keskikohtaa operatiivisen liikevoiton (Direct operating profit) osalta 2 %, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) osalta 5 % ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA Earnings) osalta 2 % verrattuna helmikuussa julkaistuun alkuperäiseen vuoden 2022 ohjeistukseen.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2022 (TÄSMENNETTY)

Citycon odottaa vuoden 2022 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 170–180 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,68–0,72 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,50–0,58 euroa.
 

Päivitetty(10.8.2022) Aiemmin (5.5.2022) Keskipisteen muutos aikaisempaan verrattuna Alkuperäinen vuoden 2022 ohjeistus (17.2.2022) Keskipisteen muutos alkuperäiseen ohjeistukseen verrattuna
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 170–180 168–180 +1 164–180 +3
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,68–0,72 0,66–0,72 +0,01 0,62–0,72 +0,03
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,50–0,58 0,49–0,58 +0,005 0,48–0,58 +0,01

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin, ja ettei Ukrainan sota aiheuta merkittäviä häiriöitä. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.


AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään 11.8.2022 kello 10:00. Konferenssin puhelinnumero on +358 (0)9 7479 0572 ja PIN: 181139

Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2022-q2

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.
 

Helsinki, 10. elokuuta 2022
Citycon Oyj
Hallitus


Lisätiedot:

Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com