• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen joukkovelkakirjalainan korotus (tap issue)

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen joukkovelkakirjalainan korotus (tap issue)

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote  2.6.2020 klo 11.00 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen noin 150 miljoonan euron taattu joukkovelkakirjalainan korotus (tap issue). Joukkovelkakirjalaina laskettaisiin liikkeeseen samoin ehdoin kuin Citycon Treasury B.V.n 1.10.2014 liikkeeseen laskema ja 1.10.2024 erääntyvä joukkovelkakirjalaina (”Vuoden 2024 Laina”). Suunnitellun liikkeeseenlaskun toteutuessa, joukkovelkakirjalaina yhdistetään Vuoden 2024 Lainan kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan.

Laina tarjottaisiin pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille sijoittajille book building -tarjousmenettelyssä. Citycon Oyj toimisi lainan takaajana ja Citycon Treasury B.V. hakisi joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle (Euronext Dublin) ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytettäisiin pääasiassa
Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen, sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, sisältäen olemassa olevien kohteiden kehittämisen.

Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea, OP, SEB ja Swedbank AB. Citycon-konserni julkistaa lisätietoja lainan liikkeeseenlaskun jälkeen.


CITYCON OYJ

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen 
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puhelin 040 823 9497 
laura.jauhiainen@citycon.com 


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3),Standard & Poor's:lta (BBB-) ja Fitch (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Tilaa