Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

Citycon Oyj   Pörssitiedote   17.3.2021 klo 20:45

Citycon Oyj on vastaanottanut 17.3.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CPP Investment Board European Holdings S.à r.l.:n (”CPPIBE”) hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 17.3.2021 alittanut kymmenen (10) prosenttia.

Osakkeiden luovutuksen johdosta, Gazit-Globe Ltd.:n (”Gazit”) ja CPP Investment Board Europe S.à.r.l:n (”CPPIBE”) välinen 12.5.2014 päivätty hallinnointisopimus, joka on julkaistu pörssitiedotteella Citycon Oyj:n toimesta 13.5.2014 ja 17.3.2020, päättyy sopimuksen ehtojen mukaisesti kun CPPIBE:n omistusosuus laskee vähintään kolmeksikymmeneksi (30) peräkkäiseksi päiväksi alle kymmeneen (10) prosenttiin Cityconin osakkeista.

CItycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.

CPP Investment Board European Holdings S.à r.l.:n (”CPPIBE”) omistus saadun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä


 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
 
Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 7,5% 7,5%
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 16,7% 16.7% 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 13 349 889 7,5% -
A YHTEENSÄ 13 349 889 7,5%

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Canada Pension Plan Investment Board
CPPIB, Luxembourg Branch
CPP Investment Board Europe S.à r.l. 7.5% 7.5%
 

CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573
laura.jauhiainen@citycon.comCitycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com. 

Tilaa