Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

Citycon Oyj   Pörssitiedote   11.10.2021 klo 15:15

Citycon Oyj on vastaanottanut 11.10.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 8.10.2021 alittanut viisi (5) prosenttia.

CItycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin omistus saadun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
 
Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,10 % 5,10 %


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 8 765 000 4,92 % -
A YHTEENSÄ 8 765 000 4,92 %


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573

laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com. 

Tilaa