Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

Citycon Oyj   Pörssitiedote   26.11.2021 klo 16:20

Citycon Oyj on 26.11.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CPP Investment Board Europe S.à r.l:n hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 25.11.2021 alittanut viisi (5) prosenttia.

CPP Investment Board Europe S.à r.l:n hallinnoimien osakkeiden osuuden lasku Citycon Oyj:n osakkeista on seurausta CPP Investment Board Europe S.à r.l:n omistamien osakkeiden myynnistä Cityconin 25.11.2021 järjestämässä käänteisessä tarjousmenettelyssä.

Citycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.


CPP Investment Board Europe S.à r.l:n omistus saadun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
 
Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,16 % 2,16 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,5 % 7,5 %


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 3 849 889 2,16 %
A YHTEENSÄ 3 849 889 2,16 %

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Canada Pension Plan Investment Board Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
CPPIB, Luxembourg Branch Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
CPP Investment Board Europe S.à r.l. Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Valtteri Piri
Investor Relations and Legal Specialist
Puh. 050 570 1022
valtteri.piri@citycon.comCitycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com. 

Tilaa