Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   26.11.2021 klo 16:20

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on toimittanut 26.11.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Cityconin omien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on 25.11.2021 ylittänyt viisi (5) prosenttia.

Ilmoitus liittyy Cityconin 9 500 000 oman osakkeen hankintaan markkinapohjaisella käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä hallituksen päätöksen perusteella (”Tarjousmenettely”). Sen jälkeen, kun hankinta on toteutettu, Gazit-Globe Ltd.:n osakeomistuksen ja äänioikeuden odotetaan ylittävän 50 prosentin rajan kaikista Cityconin ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 21 §:n mukaisen poikkeuksen perusteella omistusosuuden muutoksen johtuessa yksinomaan Yhtiön toimenpiteistä, rajan ylittäminen ei aiheuta velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous ennen kuin rajan ylittänyt Gazit-Globe Ltd. hankkii tai merkitsee lisää Yhtiön osakkeita tai muuten kasvattaa äänioikeuttaan Yhtiössä. Kolme Cityconin hallituksen jäsentä (puheenjohtaja Chaim Katzman, Zvi Gordon ja Ofer Stark) eivät ole osallistuneet mihinkään Tarjousmenettelyä koskevaan arviointiin eivätkä päätöksentekoon.

Citycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.

Cityconin omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,34 % 5,34 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 9 500 000 5,34 %
YHTEENSÄ 9 500 000 5,34 %

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Valtteri Piri
Investor Relations and Legal Specialist
Puh. 050 570 1022
valtteri.piri@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com.

Tilaa