Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   28.12.2021 klo 22:30

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 28.12.2021 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Gazit-Globe Ltd.:n suoraan hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä tulee alittamaan viisikymmentä (50) prosenttia.

Muutos osakkeiden omistuksessa on seurausta Gazit-Globe Ltd:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Gazit Europe Netherlands BV:n tekemästä osakkeidenostosopimuksesta, jonka mukaisesti Gazit-Globe Ltd. tulee viimeistään 30.6.2022 tai muuna osapuolten sopimana ajankohtana, myymään 17 285 000 Cityconin osaketta Gazit Europe Netherlands BV:lle tietyin ehdoin ja myöhemmin määritettävään hintaan osakkeidenostosopimuksen mukaisesti. Osakkeidenostosopimuksen tekeminen tai myöhempi loppuun saattaminen ei vaikuta Gazit-Globe Ltd:n suoraan ja välilliseen kokonaisomistukseen.

Gazit Globe Ltd. on Norstar Holdings Inc’n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. Gazit-Globe Ltd.:n omistamien 70 274 016 osakkeiden ja osakkeidenostosopimuksen kohteena olevien 17 285 000 osakkeiden lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 498 525.

Gazit-Globe Ltd.:n omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Gazit-Globe Ltd.: 41,71 %

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02 %
Gazit Europe Netherlands BV (Gazit-Globe Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 10,26 %

-
51,96 %

0,02 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Gazit-Globe Ltd.: 51,96 %

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02 %
51,96 %

0,02 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 70 274 016 41.71 %
FI4000369947 35 771 0,02 %
YHTEENSÄ 70 309 787 41,73 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakkeidenostosopimus, joka johtaa omistuksen muutokseen - - osaketoimitus 17 285 000 10,26 %
B YHTEENSÄ 17 285 000 10,26 %

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0,02 % 0,02 %
Norstar Holdings Inc
Gazit-Globe Ltd. 51,96 % 51,96 %
YHTEENSÄ 51,98 % 51,98 %


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573
laura.jauhiainen@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Cityconin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.citycon.com.

Tilaa