Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   28.6.2017 klo 16.55

Citycon Oyj on 28.6.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtiltä (Ruotsin yritystunnus 502014-6865).

Ilmoituksen mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista on ylittänyt viiden (5) prosentin rajan 27.6.2017.

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,10 5,10 45 375 000

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009002471 45 375 000 5,10
Yhteensä 45 375 000 5,10

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 050 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Tilaa