Citycon Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Report this content

CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   13.2.2018 klo 16.35

Ilmoitusvelvollinen: Arnold de Haan, hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300P8N0P6KDGTJ206_20180213062411_4

Liiketoimi
päivämäärä: 9.2.2018
kauppapaikka: Off-Exchange Transactions (XOFF)
luonne: muu
Arnold de Haan on vastaanottanut osinkoa Citycon Oyj:n osakkeina, CTY1S.

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI0009002471

Liiketoimien tiedot
(1): volyymi: 100 000, yksikköhinta: 1,91000 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 100 000
keskihinta: 1,91000 euroa

Johtohenkilöiden tämänhetkiset kokonaisomistukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta: citycon.com/fi/johdon-omistukset.

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Tilaa