Citycon Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Report this content

CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   23.4.2018 klo 18.20

Ilmoitusvelvollinen: Marcel Kokkeel, Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300P8N0P6KDGTJ206_20180423122245_3

Liiketoimi
päivämäärä: 20.4.2018
kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Oy (XHEL)
luonne: hankinta

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI0009002471

Liiketoimien tiedot
(1): volyymi: 57 686, yksikköhinta: 1,88520 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 57 686
keskihinta: 1,88520 euroa

Johtohenkilöiden tämänhetkiset kokonaisomistukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta: citycon.com/fi/johdon-omistukset.

Kyseinen hankinta liittyy yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään ”Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020”. Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2018-2020 löytyy yhtiön palkitsemisraportista ja palkitseminen-verkkosivulta.


CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Tilaa