Citycon Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Report this content

CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   23.4.2019 klo 14.30

Ilmoitusvelvollinen: Eero Sihvonen, Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300P8N0P6KDGTJ206_20190423101342_2

Liiketoimi
päivämäärä: 18.4.2019
kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Oy (XHEL)
luonne: hankinta

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI4000369947

Liiketoimien tiedot
volyymi: 5 493
yksikköhinta: 9,10134 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 5 493
keskihinta: 9,10134 euroa

Johtohenkilöiden tämänhetkiset kokonaisomistukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta:
citycon.com/fi/johdon-omistukset. 

Kyseinen hankinta liittyy yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään ”Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020”. Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2018-2020 löytyy yhtiön palkitsemisraportista ja palkitseminen-verkkosivulta.

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Tel. +358 40 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com 

Tilaa