• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon Oyj heikentää tulevaisuuden näkymiään ja luopuu taloudellisten näkymiensä ohjeistuksesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

Citycon Oyj heikentää tulevaisuuden näkymiään ja luopuu taloudellisten näkymiensä ohjeistuksesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   26.3.2020 klo 9.50

Citycon Oyj arvioi, että sen näkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet ja peruu 6.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Tässä vaiheessa Citycon ei tarkenna operatiivisen liikevoiton (direct operating profit), osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) eikä oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA EPS) ennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi.

”COVID-19 epidemian etenemisen myötä eri toimintamaissamme annetut viranomaisrajoitukset ovat muuttaneet toimintaympäristöämme oleellisesti ja yhtiön näkymät vuodelle 2020 ovat heikommat kuin alun perin arvioitiin. On todennäköistä, että uusia viranomaisrajoituksia tai -suosituksia saattaa edelleen tulla voimaan. Tämä vaikuttaa kykyymme periä vuokria ajallaan tai täysimääräisenä. Lisäksi öljyn hinnan jyrkän laskun ja COVID-19 viruksen puhkeamisen jälkeen erityisesti NOK:n, mutta myös SEK:n valuuttakurssit ovat heikentyneet huomattavasti viime viikkoina. Tämä heikentää Cityconin tulosta muunnettaessa kyseisissä valuutoissa saatavat tuotot raportointivaluutaksemme, euroiksi.

Koska epidemian kestosta tai sen vaikutuksista ei ole varmuutta, tällä hetkellä ei ole mahdollista luotettavasti määritellä sen vaikutuksia Cityconin tulokseen. Tässä tilanteessa ensisijainen tehtävämme on noudattaa paikallisten terveysviranomaisten ohjeita sekä huolehtia työntekijöidemme, vuokralaisten ja kauppakeskusasiakkaidemme turvallisuudesta. Huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä ja tämän hetkisistä vaikeuksista arvioida koronaviruksen kokonaisvaikutuksia Cityconin tulokseen, yhtiöllä on vakaa tase ja käytössämme on kommittoidut luottolimiitit sekä käteisvarat yhtiön likviditeetin turvaamiseksi”, sanoo Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball.


Tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2019 julkistetut tulevaisuuden näkymät olivat:

”Tulevaisuuden näkymät (6.2.2020 alkaen)

”Citycon odottaa vuoden 2020 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,815-0,915 euroa. Lisäksi yhtiö odottaa operatiivisen liikevoittonsa (direct operating profit) olevan 191-209 miljoonaa euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA EPS) olevan 0,720-0,820 euroa.

5.2.2020 ilmoitettu, kolme kauppakeskusta käsittävän portfolion osto on huomioitu arvioissa. Muilta osin arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.”

 

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

 

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Valtteri Piri
IR and Legal Specialist
050 570 1022
valtteri.piri@citycon.com

 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

 

 

Tilaa