• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon Oyj julkistaa ehdollisen ostotarjouksen tuloksen koskien Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa Norjan kruunumääräistä joukkovelkakirjaa

Citycon Oyj julkistaa ehdollisen ostotarjouksen tuloksen koskien Citycon Treasury B.V.:n liikkeeseenlaskemaa Norjan kruunumääräistä joukkovelkakirjaa

Report this content

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto  19.11.2019 klo 16.20 

EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) 596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA

Viitaten (i) 7.11.2019 julkistettuun pörssitiedotteeseen Citycon Oyj:n (Tarjoaja) julkistamasta ehdollisesta ostotarjouksesta koskien sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Citycon Treasury B.V:n liikkeeseenlaskemaa Norjan kruunumääräistä joukkovelkakirjaa CITYT01, joka erääntyy 1.3.2021; ja (ii) 18.11.2019 julkistettuun pörssitiedotteeseen päivityksestä koskien ehdollista ostotarjousta.

Tarjoaja on päättänyt hyväksyä tarjoukset nimellismäärältään yhteensä 900.000.000 Norjan kruunun arvosta joukkovelkakirjaa CITYT01 ostohintaan 101,40 % nimellisarvosta lisättynä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla (Ostohinta). Joukkovelkakirjat, jotka tarjottiin korkeimmalla hyväksytyllä hinnalla, saivat 90,4 % allokaation.

Käteisselvitys joukkovelkakirjanhaltijoille, joiden joukkovelkakirjat on hyväksytty ostettavaksi, tapahtuu 22.11.2019.

Tarjoajan ehdollisessa ostotarjouksessa ostamat joukkovelkakirjat CITYT01 peruutetaan eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen.

Danske Bank A/S toimi järjestäjänä ehdollisessa ostotarjouksessa.

CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä. Tarjoaja ei ole vastuussa, mikäli tällaisia rajoituksia rikotaan. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tilaa