Citycon Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   22.8.2017 klo 14.15

Citycon Oyj on 22.8.2017 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 12 854 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kolmelle yhtiön avainhenkilölle sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2015:n perusteella ansaittujen palkkioiden maksamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Citycon Oyj:n hallitus päätti 12.7.2017 yhteensä enintään 2.500.000 yhtiön oman osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta useassa erässä vuosina 2017–2020 yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2015 ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaittujen palkkioiden maksamiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Citycon Oyj:n yhtiökokouksen 22.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutus ja rekisteröinti vastaanottajan arvo-osuustilille tapahtui 22.8.2017, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin.

Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää 2015 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksistä.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsinki, 22.8.2017

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi 

Tilaa