Citycon Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmäpalkkion maksamiseksi

Report this content

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   5.3.2021 klo 13.00

Citycon Oyj on 5.3.20201 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 5 493 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhdelle yhtiön avainhenkilölle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella ansaitun kannustinjärjestelmäpalkkion maksamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti.Citycon Oyj:n hallitus päätti 16.4.2019 yhteensä enintään 171 300 yhtiön oman osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta useassa erässä vuosina 2019–2021 yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden maksamiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Citycon Oyj:n yhtiökokouksen 17.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutus ja rekisteröinti vastaanottajan arvo-osuustilille tapahtui 5.3.2021, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin.

Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2018–2020 löytyy yhtiön palkitsemisraportista sekä palkka- ja palkkioselvityksistä.


Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Espoo, 5.3.2021


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Laura Jauhiainen

Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573

laura.jauhiainen@citycon.com

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa