• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Operatiivinen kehitys sekä pääomankierrättäminen jatkuivat vahvoina

Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Operatiivinen kehitys sekä pääomankierrättäminen jatkuivat vahvoina

Report this content

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   28.10.2021 klo 09.00 

- Kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuotot olivat 51,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,4 % edellisvuoteen verrattuna.
- Q3/2021 oli kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jossa nettovuokratuotot kasvoivat suhteessa edelliseen vuosineljännekseen samalla kuin nettovuokratuotot lähestyvät koronaa edeltävää tasoa.
- Ydinliiketoimintaa kuulumattoman kauppakeskus Columbuksen myynti 106,2 miljoonalla eurolla, joka ylittää selvästi kohteen vuodenvaihteen käyvän arvon, 96.3 miljoonaa euroa. Citycon harkitsee käyttävänsä osan myynnistä saatavista varoista omien osakkeidensa ostoon.
-Tammi–syyskuun vuokranmaksuaste on tällä hetkellä 96 %. Kolmannen vuosineljänneksen vuokrista on tällä hetkellä kerätty 96 % ja toisen vuosineljänneksen vuokrista 97 %.
-Vertailukelpoiset myynnit 2,2 % yli edellisvuoden tason ja vain -1.4% verrattuna koronaa edeltäneeseen vuoden 2019 tasoon.

HEINÄKUU – SYYSKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 51,3 miljoonaa euroa (Q3/2020: 52,9). Lasku johtui ensimmäisellä kvartaalilla toteutetuista divestoinneista. Vahvemmat valuuttakurssit paransivat nettovuokratuottoja 0,8 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,4 % edellisvuoteen verrattuna.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 32,5 miljoonaan euroon (33,5) johtuen divestoinneista ja alhaisemmista operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta, joiden vaikutusta alhaisemmat operatiiviset rahoituskulut kompensoivat. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,183 euroa (0,188).
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 24,9 miljoonaa euroa (29,4) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,01 euroa (-0,00).

TAMMIKUU – SYYSKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 152,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020: 155,5). Nettovuokratuottojen vuosineljänneskohtainen kehitys on kuitenkin positiivinen kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuottojen ylittäessä Q2/2021 tason. COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät alhaisemman vuokrausasteen sekä jaksotettujen vuoden 2020 aikana annettujen alennusten johdosta. Korkeammat ylläpitokustannukset laskivat myös nettovuokratuottoja, mutta erikoisvuokraustuotoissa oli positiivista kehitystä.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 96,8 miljoonaan euroon (104,5) johtuen hybridin liikkeeseenlaskusta seuranneista korkeammista operatiivisista rahoituskustannuksista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,544 euroa (0,587), vahvempien valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,017 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 80,1 miljoonaa euroa (92,4) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake parani 0,32 euroon (-0,18) johtuen pääasiassa parantuneesta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksesta.


AVAINLUVUT

Q3/2021 Q3/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 51,3 52,9 -3,1 % -4,5 %
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 44,7 47,1 -5,1 % -6,5 %
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,01 0,00 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4215,3 4155,1 1,4 % -
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 39,6 46,8 -15,3 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 32,5 33,5 -3,0 % -4,6 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 24,9 29,4 -15,2 % -16,8 %
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,183 0,188 -3,0 % -4,6 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,140 0,165 -15,2 % -16,8 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,58 11,32 2,3 % -
Q1-Q3/2021 Q1-Q3/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
2020
Nettovuokratuotto Me 152,5 155,5 -1,9 % -4,3 % 205,4
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 133,7 137,3 -2,6 % -5,1 % 180,4
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,32 -0,18 - - -0,25
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4215,3 4155,1 1,4 % - 4152,2
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 39,6 46,8 -15,3 % - 46,9
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 96,8 104,5 -7,4 % -10,1 % 136,6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 80,1 92,4 -13,3 % -16,1 % 120,3
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,544 0,587 -7,4 % -10,1 % 0,767
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,450 0,519 -13,3 % -16,1 % 0,676
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,58 11,32 2,3 % - 11.48

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2)Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3)Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.


TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:
Citycon saavutti jälleen hyvän vuosineljänneksen sekä operatiivisella että transaktiorintamalla samalla kun Pohjoismaiden markkinat jatkoivat elpymistään. Olemme tyytyväisiä päästessämme todistamaan kauppakeskustemme hyvää operatiivista kehitystä, joiden toiminta on jo lähes koronaa edeltävällä tasolla.

Jatkoimme hyvää operatiivista kehitystämme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot ylittivät edellisvuoden tason 0,4%:lla. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että keskuksiemme toiminta on palautunut lähes koronaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle. Kokonaisnettovuokratuotot jatkoivat myös kvartaalikohtaista kasvuaan tämän vuosineljänneksen ollessa nyt kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jonka nettovuokratuotot ylittävät edellisen vuosineljänneksen tuotot. Kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuotot ovat 51,3 miljoonaa euroa, joka ylittää Q2/2021 tason noin 1,0 %:lla. Myös operatiivinen liikevoitto on vastaavasti edellä Q2 tasoa, ollen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 44,7 miljoonaa euroa.

Pohjoismaiset kiinteistökauppamarkkinat ovat olleet edelleen erittäin aktiivisia, ja suuri määrä sekä kotimaista että ulkomaista pääomaa tulvii markkinoille ja tuottovaatimuksien jatkaessa laskuaan. Yksi tämän vuosineljänneksen merkittävimmistä kaupoista oli hiljattain julkistettu Akelius -asuntokiinteistökauppa, jonka arvo oli yli 9 miljardia euroa ja joka oli hinnoiteltu noin 2 %:n tuottovaatimukselle. Tämän perusteella nykyiset asuinrakennusoikeutemme ovat nykyarvostustaan merkittävästi arvokkaampia, ja toisaalta osoittaa sen, että meidän välttämättömyyshyödykkeisiin ja päivittäistavarakauppaan nojautuvien keskuksiemme tuottovaatimuksien tulisi laskea kansainvälisten sijoittajien etsiessä vakaata tuottoa. Kolmannella vuosineljänneksellä keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan kolmatta peräkkäistä vuosineljännestä, mutta IFRS16 -oikaisu ja ylimääräiset Lippulaivaan kohdistuvat rakennuskustannukset vaikuttivat kokonaisuuteen negatiivisesti. Lippulaivan osalta olemme päättäneet rakentaa itse kaksi jäljellä olevaa asuintornia, mikä tarkoittaa, että rakennamme yhteensä kuusi kahdeksasta tornista itse vuokra-asunnoiksi.

Lokakuussa sovimme myyvämme Columbus kauppakeskuksen Suomesta bruttokauppahinnalla, joka ylittää kohteen vuodenvaihteen arvon 10 miljoonalla eurolla. Tämä on erinomainen esimerkki kyvystämme luoda lisäarvoa kohteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Meidän keskustiimimme on tehnyt erittäin hyvää työtä aktivoidessaan keskuksen luomalla alueen tarpeen huomioiden optimaalisen vuokralaiskannan samalla työskennellen erittäin tiiviissä yhteistyössä kiinteistökehitystiimin kanssa. Tämä on heijastunut kiinteistön arvoon, sijoittajien kiinnostukseen sekä lopulta kohteen myyntiin erittäin houkuttelevaan hintaan. Viimeinen askel pääoman kierrätysprosessissa on kohdentaa pääomaa tehokkaasti, ja kuten eilen julkaistussa tiedotteessamme totesimme, harkitsemme käyttävämme osan Columbuksen myynnistä saatavista varoista omien osakkeidemme hankkimiseen. Tämä opportunistinen pääoman kierrätys hyödyntää osakkeemme aliarvostusta suhteessa nettovarallisuuteemme sekä korostaa uskoamme, että nykyinen osakekurssimme ei heijasta ainutlaatuisen portfoliomme ja siihen sisältyvien kehitysmahdollisuuksien luontaista arvoa.

Nämä kehitysmahdollisuudet tarjoavat meille huomattavaa orgaanista kasvupotentiaalia jo olemassa olevien keskuksiamme läheisyydessä. Kuten aiemmin olemme todenneet, kaupunkikeskuksiemme tiivistymisen ja monipuolistuminen lisäävät sekä nykyisen portfoliomme vakautta että tarjoavat erinomaisen kasvu- ja arvonluontimahdollisuuden. Asuinrakentamisemme ensimmäinen merkittävä virstanpylväs on ensikeväänä avautuva Lippulaiva-projektimme, joka tulee pitämään sisällään kokonaisuudessaan n. 550 asuinhuoneistoa. Tämä tulee kasvattamaan asuntojen osuuden portfoliossamme 2,8 %:iin portfoliomme vuokrattavasta pinta-alasta. 

Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit ovat piristyneet Q1-Q3/2021 aikana, ja kasvoivat 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on, että vuokralaisten myynnit lähestyvät Covid-19 pandemiaa edeltävää tasoa, mikä mielestämme erottaa meidät selvästi kilpailijoistamme ja osoittaa välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyviin ja liikenteen solmukohdissa sijaitseviin päivittäistavarakeskuksiin keskittyvän strategiamme toimivuuden. Tämä näkyi myös vuokralaisten kiinnostuksena keskuksiamme kohtaan, joka on ilmennyt korkeana vuokrausaktiivisuutena läpi kuluvan vuoden. Kolmannen kvartaalin aikana uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 41 000 neliömetrin edestä. Olemme erityisen tyytyväisiä erikoistilavuokrauksen kehityksestä, joka on ollut strateginen painopistealueemme. Erikoistilavuokraus on osoittanut huomattavaa kasvua samalla, kun vuokralaisten kiinnostus pop-up tiloja ja yleisten tilojen vuokrausta kohtaan on kasvanut viime aikoina merkittävästi talouden toipuessa. Erikoistilavuokraus on meille tärkeä operatiivinen osa-alue, joka tarjoaa meille lisätuottojen lisäksi uutta vuokrattavaa pinta-alaa sekä muodostaa merkittävän kasvualustan, jota hyödyntämällä voimme löytää ja luoda suhteita tulevaisuuden pitkäaikaisiin vuokralaisiin. 

Kuten koko pandemian ajan, Cityconin vuokranmaksuaste on pysynyt korkealla tasolla. Viimeisen yhdeksän kuukauden osalta vuokranmaksuaste on 96 %. Huomion arvoista on myös, että Cityconin vuokrienmaksuasteet ovat oikaisemattomia lukuja.    Lopullisen vuokranmaksuasteen odotetaan ylittävän tämän jo entuudestaan korkean tason. Korkea vuokranmaksuaste on jälleen seurausta välttämättömyyshyödykeisiin nojautuvasta vuokralaiskantamme sekä kauppakeskuksiemme erinomaisesta sijoittumisesta Pohjoismaisissa kaupungeissa.

Rahoituksen osalta jatkoimme aktiivisia toimiamme ja syyskuussa päätimme lunastaa vuonna 2022 erääntyvän 161,7 miljoonan euron joukkovelkakirjalainamme. Lisäksi lunastimme lähes kaikki liikkeeseen laskemamme yritystodistukset, jonka seurauksena meillä ei ole merkittäviä erääntyviä velkoja ennen vuotta 2024. Vahva tase mahdollistaa pitkän aikavälin strategisten tavoitteidemme saavuttamisen.

Uskomme, että Cityconilla on hyvät mahdollisuudet tänään ja tulevaisuudessa, kuten vahvat kolmannen vuosineljänneksen tulokset osoittavat. Vähittäiskauppakeskuksiin Pohjoismaiden parhailla paikoilla perustuva strategiamme luo vakautta. Lisäksi vuokralaisvalikoimamme, joka koostuu kunnallisista ja päivittäistavarakaupan ankkurivuokralaisista, tuo lisävakautta portfolioomme, ja erottaa meidät kilpailijoistamme, mikä on korostunut erityisesti koronapandemian aikana ja tulee erottamaan meidän kilpailijoistamme myös jatkossa. Vakaa kassavirta sekä kyky tuottaa lisäarvoa aktiivisella kiinteistöjohtamisella, yhdistettynä omiin kehityshankkeisiimme tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia kaikille sidosryhmillemme. Pohjoismaiden hallitusten asettamien rajoitusten poistuminen toimintamaissamme syyskuussa sekä vakaan tammi-syyskuun tuloksen myötä olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,683–0,723 euroa

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon odottaa vuoden 2021 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 173–180 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,683–0,723 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA EPS) olevan 0,558-0,598 euroa. Oikaistu operatiivinen tulos sisältää myös kesäkuussa liikkeeseen lasketun 350 miljoonan euron hybridilainan korot.

 

Aiemmin
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 173–180 173–184
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,683–0,723 0,676–0,726
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,558-0,598 0,558–0,608 

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja julkistettuihin yrityskauppoihin sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.

AUDIOCAST
Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestetään puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys torstaina 28.10.2021 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 66105049#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:  https://citycon.videosync.fi/2021-q3-results


Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.


Helsinki, 28. lokakuuta 2021
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 725 7573
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi