Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Hyvää operatiivista kehitystä

Report this content

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   19.4.2018 klo 09.00 

-Operatiiviset tunnusluvut kehittyivät hyvin: taloudellinen vuokrausaste parani hieman ja vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa kehittyi positiivisesti ja oli +1,9 % ensimmäisen neljänneksen aikana. Myös Suomessa operatiiviset tunnusluvut kehittyivät hyvin.
-Erinomaista operatiivista kehitystä kauppakeskus Isossa Omenassa: kävijämäärät ja vuokralaisten myynnit kehittyivät vahvasti.
-Vuoden 2017 divestoinnit (yhteensä 325 miljoonaa euroa) vaikuttivat odotetusti nettovuokratuottoihin ja operatiiviseen tulokseen (EPRA Earnings).
-Vakaata kehitystä kohti vuoden 2018 näkymiä: tulevaisuuden näkymät säilyvät ennallaan.

TAMMIKUU – MAALISKUU 2018

- Nettovuokratuotot olivat 53,3 miljoonaa euroa (Q1/2017: 56,6). Divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 4,1 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 1,8 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 36,1 miljoonaa euroa (38,3) johtuen pääasiassa nettovuokratuottojen laskusta divestointien seurauksena, kun toisaalta alhaisemmat hallinnon kulut ja nettorahoituskulut kasvattivat operatiivista tulosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,041 euroa (0,043), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,0017 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,02 euroa (0,03) johtuen pääasiassa alhaisemmista nettovuokratuotoista, käyvän arvon tappioista ja alhaisemmasta osuudesta yhteis- ja osakkuusyritysten voitoista.

AVAINLUVUT

Q1/2018 Q1/2017 %1)  2017
Nettovuokratuotto Me 53,3 56,6 -5,8 % 228,5
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 2) Me 47,4 50,3 -5,8 % 200,5
Tulos/osake EUR 0,02 0,03 -29,9 % 0,10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 141,2 4 447,3 -6,9 % 4 183,4
Luototusaste (LTV) 2) % 46,8 47,1 -0,7 % 46,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 36,1 38,3 -5,9 % 152,3
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,041 0,043 -5,9 % 0,171
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,71 2,83 -4,3 % 2,71

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista ja historiallisin valuuttakurssein.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

”Operatiivinen liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nettovuokratuottomme, pois lukien Kista Galleria, olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 53 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,8 %. Ruotsin ja Tanskan liiketoimintamme vahva kehitys jatkui, ja myös Suomessa liiketoimintamme kehittyi positiivisesti johtuen hyvästä taloustilanteesta sekä parantuneesta kiinteistöportfolion laadusta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) oli 0,041 euroa ja se laski vain hieman vuoteen 2017 verrattuna siitä huolimatta, että myimme viime vuonna 325 miljoonalla eurolla 13 ydinliiketoimintaan kuulumatonta kiinteistöä. Hallinnon kulut laskivat selvästi kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta, mikä tuki operatiivista tulostamme. Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli myös positiivinen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tammi-maaliskuu 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosineljännes Isossa Omenassa metron liikennöinnin alkamisen jälkeen. Kauppakeskuksen kävijämäärät yli kaksinkertaistuivat ja vuokralaisten myynti kasvoi yli 40 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös vertailukelpoiset myynnit kasvoivat lähes 13 %. Kista Galleria poistettiin vertailukelpoisesta portfoliosta johtuen kauppakeskuksen kehityshankkeesta, jonka tavoitteena on uudelleenasemoida Kista Galleria entistä enemmän päivittäisasiointiin keskittyväksi lähiyhteisöä palvelevaksi kauppakeskukseksi.

Vuosineljänneksen aikana jatkoimme strategiamme toteutusta; paransimme portfolion laatua ja keskityimme yhä enemmän monikäyttöisiin kauppakeskuksiin kasvavilla kaupunkialueilla. Vuosineljänneksen aikana myimme yhden pienen kauppakeskuksen Tukholmassa ja raportointikauden jälkeen huhtikuun alussa kerroimme yhdestä suunnitellusta divestoinnista Suomessa. Divestointien kokonaistuotot tulevat olemaan noin 50 miljoonaa euroa, jonka käytämme taseemme vahvistamiseen ja kehityskohteisiimme, jotka eivät vielä kuitenkaan tuota kassavirtaa. Jatkamme pääomamme kierrättämistä ja tavoitteenamme on myydä arvolla mitattuna 5-10 % kiinteistökannastamme lähivuosien aikana.”


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2018 ENNALLAAN

Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,155 – 0,175
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 1) Me  -15 – +1
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 1) Me -14 – +4

1) Muutos verrattuna viime vuoteen

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan pois lukien liikekiinteistön suunniteltu divestointi Kuopiossa, sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Citycon allekirjoitti 6.4.2018 sopimuksen Kuopiossa sijaitsevan liikekiinteistön myynnistä noin 22 miljoonalla eurolla. Kaupan odotetaan toteutuvan Q2/2018 aikana.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 19. huhtikuuta 2018 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on (09) 817 10495. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:
 https://citycon.videosync.fi/2018-q1-interim-report

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Espoo, 18. huhtikuuta 2018
Citycon Oyj
Hallitus


Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi