Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vakaa kokonaiskehitys jatkui

Report this content

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   17.4.2019 klo 09.00

- Vakaa alku vuodelle.
- Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät kasvoivat.
- Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli kokonaisuudessaan positiivinen; maittain vuokranmuutos oli positiivinen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.
- Hallinnon kulut laskivat 12 % ilman organisaatiomuutoksista johtuvia kertaluonteisia eriä.
- Nettovarallisuus/osake kasvoi verrattuna 31.12.2018

TAMMIKUU – MAALISKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 53,6 miljoonaa euroa (Q1/2018: 53,3). Valmistunut kehityshanke Mölndalissa kasvatti nettovuokratuottoja 1,1 miljoonalla eurolla, kun taas vuoden 2018 suunnitellut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 1,8 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 0,6 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja oli 36,9 miljoonaa euroa tai 0,207 euroa/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski hieman 35,8 miljoonaan euroon (36,1) johtuen pääasiassa kiinteistöjen myynneistä, kertaluonteisista organisaatiomuutoksiin liittyvistä kuluista ja alhaisemmista yhteis- ja osakkuusyritysten voitoista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,201 euroa (0,203), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,003 euroa / osake.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. IFRS 16 johti 1,8 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen nettovuokratuotoissa, 0,5 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen rahoituskuluissa ja 1,4 miljoonan euron positiiviseen nettovaikutukseen operatiivisessa tuloksessa (EPRA Earnings). Lisäksi -1,5 miljoonan euron vaikutus näkyy käyvän arvon muutoksissa johtaen 0,1 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen IFRS:n mukaiseen katsauskauden voittoon.

AVAINLUVUT
Q1/2019 Q1/2018 % 1) Vertailukelpoinen muutos % 3) 2018  
Nettovuokratuotto Me     53,6 53,3 0,6 % 1,8 % 214,9
Operatiivinen   liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me     47,7 47,4 0,5 % 1,8 % 187,6
IFRS   tulos/osake 4) EUR 0,07 0,11 -35,2 % -33,9 % 0,09
Sijoituskiinteistöjen   käypä arvo Me     4 213,5 4 141,2 1,7 % - 4 131,3
Luototusaste   (LTV) 2) % 48,7 46,8 4,2 % - 48,7
EPRA:n   mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen   tulos (EPRA Earnings) Me     35,8 36,1 -0,8 % 0,9 % 143,5
Operatiivinen   tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR 0,201 0,203 -0,8 % 0,9 % 0,806
Nettovarallisuus/osake   (EPRA NAV per share) 4) EUR 12,98 13,53 -4,1 % - 12,95

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
4) Tunnusluku on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää osakkeiden yhdistämisen (niin sanottu käänteinen split) seurauksena, joka tehtiin maaliskuussa 2019.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Ensimmäisen 100 päivämme aikana Cityconin uusi johtoryhmä on saanut paljon aikaan. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatoimme loppuun organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kiinteistöjemme arvojen maksimointiin. Olemme keskittäneeet kaikissa maissa kauppakeskusjohtamisen yhdeksi toiminnoksi. Tämän lisäksi olemme perustaneet uudet yksiköt, joiden vastuulla ovat specialty leasing ja keskitetyt hankinnat.   Uusi organisaatio tuo toimintaamme johdonmukaisuutta ja antaa operatiivisen henkilöstömme käyttöön riittävät resurssit. Näin he voivat olla enemmän paikalla kohteissamme ja keskittyä päätavoitteeseemme: kiinteistöjen arvon maksimointiin. Kävijämäärät ovat korkealla tasolla useissa kauppakeskuksissamme, ja näemmekin huomattavaa tulevaisuuden potentiaalia specialty leasing -liiketoiminnassamme, mikä pitää sisällään yleisten alueiden vuokrauksen ja mediamyynnin. Kauppakeskuksemme tarjoavat monia mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa niiden urbaanin sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta.

Tammi-maaliskuussa 2019 operatiivinen liiketoimintamme kehittyi odotuksiamme paremmin ja nettovuokratuottomme olivat yhteensä 53,6 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoittomme (EPRA earnings) pysyi vakaalla tasolla ja operatiivinen osakekohtainen tuloksemme (EPRA EPS) oli 0,201 euroa, mikä sisälsi joitakin organisaatiomuutoksiin liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Pois lukien nämä kertaluonteiset kustannukset operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) kasvoi hieman ja oli 0,207 euroa. Tiukka kulukurimme jatkui vuosineljänneksen aikana ja hallinnon kustannukset laskivat 12% pois lukien uudelleenjärjestelykulut. Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli positiivinen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olimme erityisen tyytyväisiä, että tämä luku oli positiivinen Suomessa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Olemme pitäneet ohjeistuksemme vuodelle 2019 ennallaan.

Taseen vahvistaminen on yhtiön keskeinen prioriteetti. Käymme tällä hetkellä aktiivisia neuvotteluita joidenkin toissijaisten kauppakeskusten mahdollisesta myynnistä. Vuosineljänneksen aikana sovimme myyvämme kauppakeskus Columbuksen yhteydessä sijaitsevan tontin Helsingissä. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin, kasvavilla kaupunkiseuduilla sijaitseviin kauppakeskuksiin, jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. ”

Yhtiökokouksemme järjestettiin maaliskuussa Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ns. käänteisen splitin toteuttamisesta ja kaupankäynti Cityconin uusilla osakkeilla alkoi 18. maaliskuuta 2019. Suhteessa 5:1 toteutetusta käänteisestä splitistä johtuen tammi-maaliskuun 2019 osakekohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet vastaavasti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen varojenjakoesityksen ja ensimmäinen varojenjako maksettiin maaliskuussa 2019.

Raportointikauden jälkeen huhtikuun alussa Ison Omenan kauppakeskuksemme Espoossa voitti kansainvälisen kauppakeskusyhdistyksen ICSC:n palkinnon parhaana isojen kauppakeskusten laajennushankkeena Euroopassa. Olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta, joka on samalla tunnustus kyvystämme kehittää kauppakeskuksiamme.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Cityconin tarkisti tulevaisuuden näkymiään vuodelle 2019 18. maaliskuuta 2019 vastaamaan käänteisestä splitistä johtuvaa yhtiön osakkeiden lukumäärän muutosta. Ainoastaan osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) ohjeistusta tarkistettiin, muilta osin näkymät säilyivät ennallaan.

Päivitetyt tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019 (18. maaliskuuta 2019)

Osakekohtainen   operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,775 – 0,875
Operatiivinen liikevoitto   (Direct operating profit) 1) Me  188 – 206
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)   1) Me 138 – 156

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 99779953#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2019-q1 

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Helsinki, 16. huhtikuuta 2019
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi