• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Operatiivinen tulos (EPRA earnings) kääntyi kasvuun Q4/2018:lla

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Operatiivinen tulos (EPRA earnings) kääntyi kasvuun Q4/2018:lla

Report this content

Citycon Oyj   Pörssitiedote   7.2.2019 klo 09.00

-Taloudellinen vuokrausaste parani 96,4 %:iin Suomen ja Viron hyvän kehityksen myötä
- Operatiivinen liikevoitto (EPRA earnings) kääntyi kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2017 ja 2018 suunnitellut divestoinnit sekä heikommat valuuttakurssit vaikuttivat odotetusti koko vuoden nettovuokratuottoihin ja operatiiviseen tulokseen (EPRA earnings).
- Hallinnon kulut laskivat 11,8% pois lukien johdon vaihdoksiin liittyvät kertaluonteiset kulut
- Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät kasvoivat. Vertailukelpoiset myynnit ja kävijämäärät olivat vakaat.

LOKAKUU – JOULUKUU 2018
- Nettovuokratuotot olivat 53,7 miljoonaa euroa (Q4/2017: 53,9). Suunnitellut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 2,1 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 0,5 miljoonalla eurolla, kun taas kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 1,8 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman johdon muutoksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja kasvoi 36,6 miljoonaan euroon (33,8) tai 0,041 euroon (0,038) per osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA earnings) kasvoi 34,2 miljoonaan euroon (33,8) johtuen pääasiassa alhaisemmista operatiivisista nettorahoituskuluista. Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) sisälsi 2,4 miljoonaa euroa johdon vaihdoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,038 euroa (0,038).
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake laski 0,01 euroon (0,03) johtuen pääasiassa suuremmista käyvän arvon tappioista.

TAMMIKUU – JOULUKUU 2018
- Nettovuokratuotot olivat 214,9 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2017: 228,5). Kehityshankkeet ja kauppakeskus Straedetin hankinta Tanskassa kasvattivat nettovuokratuottoja 8,4 miljoonalla eurolla, kun taas kiinteistöjen divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 16,4 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK- ja NOK-valuuttakurssit 4,7 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman johdon muutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja oli 145,9 miljoonaa euroa tai 0,164 euroa / osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 143,5 miljoonaa euroa (152,3) johtuen nettovuokratuottojen laskusta. Toisaalta alhaisemmat operatiiviset nettorahoituskulut ja hallinnon kulut kompensoivat osittain nettovuokratuottojen laskun vaikutusta. Hallinnon kulut laskivat 1,0 miljoonaa euroa sisältäen 2,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen johdon muutoksiin. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,161 euroa (0,171). Heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,004 euroa / osake.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,02 euroa (0,10) johtuen pääasiassa käyvän arvon tappioista, kertaluonteisten nettorahoituskulujen kasvusta ja kiinteistöjen myyntien sekä valuuttakurssien vaikutuksista.
- Osakekohtainen nettorahavirta heikkeni 0,11 euroon (0,17) johtuen pääasiassa kertaluonteisista maksetuista rahoituskuluista.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta tilikaudelta 2018, ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutuksen johdosta yhtiö voisi siis jakaa yhteensä enintään noin 8 899 926,28 euroa osinkoa ja noin 106 799 115,36 euroa pääomanpalautusta. Varat maksettaisiin osakkeenomistajille neljässä erässä.

AVAINLUVUT

Q4/2018 Q4/2017 % 1) Vertailukelpoinen muutos % 3)
Nettovuokratuotto MEUR 53,7 53,9 -0,3 % 0,6 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) MEUR 44,1 45,9 -4,0 % -3,0 %
Tulos/osake EUR 0,01 0,03 -76,3 % -75,5 %
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo MEUR 4 131,3 4 183,4 -1,2 % -
Luototusaste (LTV) 2) % 48,7 46,7 4,1 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) MEUR 34,2 33,8 1,2 % 2,5 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,038 0,038 1,2 % 2,5 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,59 2,71 -4,5 % -
2018 2017 % 1) Vertailukelpoinen muutos % 3)
Nettovuokratuotto MEUR 214,9 228,5 -6,0 % -4,0 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) MEUR     187,6 200,5 -6,4 % -4,4 %
Tulos/osake EUR 0,02 0,10 -81,0 % -80,1 %
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo MEUR 4 131,3 4 183,4 -1,2 % -
Luototusaste (LTV) 2) % 48,7 46,7 4,1 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) MEUR 143,5 152,3 -5,8 % -4,4 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,161 0,171 -5,8 % -4,4 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,59 2,71 -4,5 % -

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Citycon julkisti marraskuussa nimitykseni yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Muutaman viimeisen viikon aikana minulla on ollut mahdollisuus tutustua lähes kaikkiin yhtiön kiinteistöihin ja toimistoihin. Olen ollut todella vaikuttunut sekä kiinteistökannan laadusta että yhtiön työntekijöistä. Uskon, että meillä on vahva kiinteistökanta ja erinomainen tiimi, joiden avulla voimme nostaa Cityconin uudelle tasolle.

Vuonna 2018 operatiivinen liiketoimintamme kehittyi odotustemme mukaisesti. Viime vuonna nettovuokratuottomme olivat yhteensä 214,9 miljoonaa euroa ja pro-forma vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,0% erityisesti Ison Omenan hyvän kehityksen myötä. Vuosina 2017-2018 toteutetut suunnitellut divestoinnit, valuuttakurssit ja kertaluonteiset johdon vaihtumiseen liittyvät kustannukset vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoomme (EPRA earnings), joka oli yhteensä 143,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Jatkoimme tiukkaa kulukuriamme ja hallinnon kulut laskivat 11,8 % pois lukien johdon vaihtumiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Vuodelle 2019 ohjeistamme operatiivisen liikevoittomme per osake (EPRA EPS) olevan 0,155 ja 0,175 euron välillä.

Vuoden 2018 aikana jatkoimme kiinteistökantamme keskimääräisen laadun parantamista ja divestoimme viisi toissijaista kiinteistöä. Käytimme divestoinneista saadut 96 miljoonan euron kokonaistuotot Mölndal Gallerian ja Lippulaivan kehityshankkeisiimme. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin kauppakeskuksiin, jotka sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kasvavilla kaupunkialueilla. Olemme tyytyväisiä, että pääoman kierrättämisemme ansiosta viisi suurinta kiinteistöämme kattavat 40 % kiinteistökantamme arvosta jo nyt. Taseen vahvistaminen on edelleen yhtiön keskeinen painopiste.

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja toimialalla on nähtävissä selkeä ero parhaiden ja toissijaisten kiinteistöjen välillä. Nykyisessä toimintaympäristössä meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota kiinteistöjemme arvon maksimointiin. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme, että operatiivisella henkilöstöllämme on tarvittavat resurssit, jotta he voivat olla enemmän paikalla kiinteistöissämme. Olemme tunnistaneet konkreettisia toimenpiteitä kiinteistöjen johtamisen sekä organisaation parantamiseksi ja olemme jo aloittaneet näiden muutosten toteuttamisen. Nämä parannukset tekevät toiminnoistamme johdonmukaisia, mahdollistavat tiettyjen liiketoiminta-alueiden kasvattamisen ja koko Pohjoismaiden tason mittakaavaetujen hyödyntämisen. Lisäksi kiinnitämme edelleen huomiota pääoman kohdentamiseen ja haluamme varmistaa, että pääomaa hoidetaan hyvin.

Ensimmäiset viikkoni Cityconin toimitusjohtajana ovat olleet varsin myönteinen kokemus ja odotan innolla yhtiön kehittämistä edelleen yhdessä tiimin kanssa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Citycon odottaa vuoden 2019 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,155– 0,175 euroa. Lisäksi yhtiö odottaa operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 188–206 miljoonaa euroa ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) olevan 138–156 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  • F. Scott Ball aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2019 alkaen.

  • 7.1.2019 ilmoitettiin, että lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Anu Tuomola jättää tehtävänsä yhtiössä yhteisestä sopimuksesta maaliskuussa 2019.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 7. helmikuuta 2019 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 9 817 10310 ja PIN: 69568317#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:  https://citycon.videosync.fi/2019-02-07-financial-statement. Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Espoo, 6. helmikuuta 2019

Citycon Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi