• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon Oyj on päättänyt omien osakkeiden ostosta ja osakeannista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten

Citycon Oyj on päättänyt omien osakkeiden ostosta ja osakeannista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten

Report this content

CITYCON OYJ    Pörssitiedote    17.4.2019 klo 09:05

Citycon Oyj:n hallituksen 16.4.2019 tekemän päätöksen perusteella Citycon Oyj tulee ostamaan ja luovuttamaan enintään yhteensä 171 300 yhtiön omaa osaketta useassa erässä vuosina 2019–2021 yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden sekä sovittujen erokorvausten maksamiseksi edellyttäen, että yhtiöllä kulloinkin on voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 0,1 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.

Ostetut omat osakkeet tullaan luovuttamaan useassa erässä yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n, sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n sekä toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2018–2021:n osallistujille kyseisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeet tullaan luovuttamaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla niille kannustinjärjestelmien osallistujille, jotka kulloinkin ovat oikeutettuja palkkioon järjestelmien perusteella. Lisäksi yhtiö luovuttaa osakkeita erokorvausten maksamiseksi johdon vaihdoksiin liittyvien erosopimusten mukaisesti.

Omat osakkeet ostetaan ja luovutetaan yhtiön pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja erokorvausten maksamiseksi, näin ollen omien osakkeiden ostolle ja osakeannille on painavat taloudelliset syyt. Osakkeet, jotka maksetaan erokorvauksena tai palkkiona kunkin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson perusteella, tullaan ostamaan ennalta määritetyn ajanjakson aikana sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on vahvistanut vuosien 2018, 2019 ja 2020 tilinpäätöksen, kuitenkin aikaisintaan 18.4.2019 alkaen ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen.

Yhtiön omat osakkeet ostetaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintahetkellä muodostuneeseen markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet tullaan ostamaan ja maksamaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakeannissa luovutettavat osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin siitä lähtien, kun ne on rekisteröity vastaanottajien arvo-osuustileille.

Lisätietoja Citycon Oyj:n ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020, sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020 ja toimitusjohtajan sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2021 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksistä, internet-sivuilta sekä pörssitiedotteista.

Citycon Oyj:n hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Osakeanti ei muuta yhtiön osakepääomaa.

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
F. Scott Ball
Toimitusjohtaja
Puhelin +46 (0)73 063 5190
scott.ball@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa