• news.cision.com/
  • Citycon Oyj/
  • Citycon päätti sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärän nostosta

Citycon päätti sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärän nostosta

Report this content

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     22.3.2017 klo 16.10

Hallitus on 22.3.2017 päättänyt tarkistaa sen helmikuussa 2015 hyväksymän sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärää. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella konsernin avainhenkilöille maksettavien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 700 000 osaketta (sisältäen myös verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi rahana maksettavan osuuden) mikä vastaa 200 000 osakkeen lisäystä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 palkkioita voidaan allokoida vuoden 2018 loppuun asti.

Pääsääntöisesti palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä ja se maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana kahden tai kolmen vuoden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Helsinki 22.3.2017

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com


Citycon Oyj
(Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on yli 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Tilaa