Laura Jauhiainen on nimitetty Cityconin strategia- ja sijoittajasuhdejohtajaksi

Report this content

CITYCON OYJ Lehdistötiedote 19.1.2021

Laura Jauhiainen, CFA, on nimitetty Cityconin strategia- ja sijoittajasuhdejohtajaksi 1.1.2021 alkaen. Uudessa tehtävässään Jauhiainen johtaa Cityconin uutta strategiatoimintoa ja tukee Cityconin strategista muutosta kohti kiinteistöportfoliota, jossa moderni vähittäiskauppa yhdistyy asumiseen, toimistotiloihin sekä julkisiin palveluihin.

Osana uutta tehtäväänsä Cityconissa Laura Jauhiainen ottaa vastuun konsernin liiketoimintastrategian kehittämisestä ja strategiatyön fasilitoinnista. Keskeinen strategisen suunnittelun alue on Cityconin kiinteistöomistusten hajauttaminen asunto- ja toimistokohteita kehittämällä sekä jatkamalla portfolion kierrättämiseen tähtääviä toimia.

Laura Jauhiainen aloitti Cityconissa huhtikuussa 2020 sijoittajasuhdejohtajana. Ennen siirtymistään Cityconiin hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus strategisista talous- ja rahoitusalan tehtävistä yksityisomistuksessa olevissa infrastruktuuriyrityksissä ja yritysjärjestelykonsultoinnin parista PwC:llä.

”Cityconin kiinteistöt sijaitsevat keskeisimmillä kaupunkialueilla Pohjoismaissa, mikä tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kaupunkirakenteen tiivistämiseen kohteiden ympärillä. Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa asemaamme monikäyttöisten kaupunkikeskusten kiinteistökehittäjänä ja -omistajana sen sijaan, että toimisimme pelkästään vähittäiskaupan vuokranantajana. Meillä on kunnianhimoiset suunnitelmat hyödyntää kiinteistöomaisuutemme potentiaalia, joita kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen edistävät. Tämä tarkoittaa sekä investointeja suoraan vähittäiskaupan ja palveluiden yhteyteen rakennettavien uusien asuin- ja toimistotilojen kehittämiseen että kiinteistösalkun kierrättämiseen tähtäävien toimien jatkamista. Laura Jauhiaisen nimitys strategia- ja sijoittajasuhdejohtajaksi vahvistaa strategista suunnitteluamme sekä liiketoiminnan kehittämistä Cityconilla”, toteaa Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball.

Lisätietoja:

F. Scott Ball
Toimitusjohtaja
Puh. +46 8 562 532 11
scott.ball@citycon.com

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia