Triossa aloittaa kaksi nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – nojaa

Report this content

CITYCON OYJ      25.1.2019

Trio on tärkeä paikka Lahden seudun nuorille, ja nuoret ovat tärkeitä asiakkaita Triolle. Kauppakeskuksen omistava Citycon haluaa siksi ottaa nuoret vielä entistä paremmin huomioon ja parantaa kanssakäymistä heidän kanssaan.

Triossa ovat aloittaneet työnsä kaksi nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – nojaa: Jere ja Miko. He ovat nuorten saatavilla, apuna ja tukena. Heidän normaalin järjestyksenvalvojan työnsä lisäksi molempien perustyöhön kuuluu vahvasti nuorten kohtaaminen. Tähän he ovat saaneet koulutusta valtakunnalliselta nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry:ltä, jonka toiminnan ja osaamisen yksi painopistealue on tavoittaa kauppakeskuksissa aikaansa viettävät nuoret.

”Olemme huomanneet, että kauppakeskukset ovat nuorille yhä tärkeämpiä ajanviettopaikkoja. Haluamme varmistaa, että Cityconin kauppakeskuksissa olevat nuoret voivat hyvin ja toisaalta haluamme varmistaa, että kauppakeskukset pysyvät viihtyisinä ja rauhallisina ympäristöinä myös muille asiakkaille. Uskon, että nuorten omat järjestyksenvalvojat varmistavat osaltaan molempia tavoitteita”, Cityconin kauppakeskuspäällikkö Saara Viento sanoo.

Jeren ja Mikon tavoitteena on saavuttaa nuorten kanssa hyvät ja luottamukselliset välit. He pystyvät tarvittaessa auttamaan ja tukemaan sekä viemään nuorten asioita eteenpäin. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä noja-järjestyksenvalvojiin.

”Noja on nuorille yksi turvallinen aikuinen lisää nuorille tärkeässä ajanviettopaikassa. Trio haluaa hienosti panostaa nuorten kohtaamiseen positiivisella ja arvostavalla tavalla. Tällä on suuria vaikutuksia niin nuorten kuin koko kauppakeskuksen kannalta”, kiittää Pauliina Lampela Nuorten Palvelu ry:stä.

Nojat tuovat myös oman lisänsä yhteistyöhön kauppakeskuksen, Lahden poliisin, nuorisotoimen ja muun verkoston jo valmiiksi toimivaan yhteistyöhön.

”Noja-koulutus on meille loistava tilaisuus lisätä henkilöstömme osaamista ja oppia tuottamaan arvoa asiakkaillemme. Se myös syventää osaamistamme kohdata nuoria ja luoda yhteisiä pelisääntöjä kauppakeskusympäristössä. Vastuullisena toimijana olemme mielellämme mukana osaltamme kehittämässä nuorisoa tukevia toimintamalleja”, Securitaksen yksikön päällikkö Mikko Kasurinen toteaa.

Citycon on tehnyt pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä Nuorten Palvelun kanssa vuodesta 2012 saakka. Nuorten Palvelu on kouluttanut noja-järjestyksenvalvojia jo useisiin Cityconin omistamiin kauppakeskuksiin vuodesta 2015 alkaen.

”Saamamme kokemukset esimerkiksi Espoon Isosta Omenasta ja Tampereen Koskikeskuksesta ovat erittäin hyvät, ja siksi haluamme nyt laajentaa noja-järjestyksenvalvojien toiminnan myös Lahden Trioon”, Saara Viento sanoo.

Lisätietoja:

Saara Viento, kauppakeskuspäällikkö
Puhelin 050 428 0969
saara.viento@citycon.com

Pauliina Lampela, Nuorten Palvelu ry.
Puhelin 044 727 3098
pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Mikko Kasurinen, yksikön päällikkö, Securitas
Puhelin 040 838 3792
mikko.kasurinen@securitas.fi

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia