ILMATAR ON JÄTTÄNYT LUPAHAKEMUKSEN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEKSI SAARIJÄRVELLE KESKI-SUOMEEN

Ilmatar Windpower Oyj on allekirjoittanut maanvuokrasopimukset tuulivoimapuistoalueesta Saarijärvellä ja suunnittelee kuuden tuulivoimalan rakentamista alueelle. Ilmatar on jättänyt Saarijärven kaupungille 28.11.2012 suunnittelutarveratkaisuhakemuksen tuulivoimaloiden rakentamiseksi alueelle. Tuulivoimaloiden suunniteltu yhteenlaskettu nimellisteho on 18–27 MW. Ilmatar on tehnyt hankealueella syksyn 2012 aikana soveltuvuusarviointeja, alustavia tuulitutkimuksia sekä luontokäyntejä.

Hankealue on merkitty Keski-Suomen Liiton tuulivoimaselvityksessä tuulivoiman tuotantoon sopivaksi alueeksi. Alue sijaitsee ympäröivää maastoa korkeammalla ja on alustavien tuulitutkimusten mukaan tuuliolosuhteiltaan erittäin houkutteleva. Ilmatar tulee aloittamaan varsinaiset tuulimittaukset alueella tämän vuoden aikana. Sähköntuotanto puistossa alkaa arvion mukaan syksyllä 2014.

"Ilmatar neuvottelee jatkuvasti useista uusista tai jo jossakin kehitysvaiheessa olevista tuulivoimahankkeista eri puolilla Suomea. Uusia kohteita löydetään Ilmattaren oman aktiivisen etsinnän tuloksena, minkä lisäksi maanomistajat tarjoavat meille vuokrattavaksi omistamiaan maa-alueita", toteaa Ilmattaren operatiivinen johtaja Mikko Toivanen.

Lisätietoja:

Ilmatar Windpower Oyj, toimitusjohtaja Kalle Pykälä, puh. 040 900 5309

Ilmatar Windpower Oyj, operatiivinen johtaja Mikko Toivanen, puh. 0500 595 471

Ilmatar on suomalainen tuulivoimayhtiö, jonka tavoitteena on vuoden 2015 loppuun mennessä rakentaa Suomeen noin 300 MW tuulivoimakapasiteettia. Määrä vastaa noin 100 uutta tuulivoimalaa, jos käytettäisiin tyypillisiä 3 MW nimellistehon tuulivoimaloita. Ilmattaren nykyiset tuulivoimahankkeet sijaitsevat Raaseporissa, Luhangassa, Hartolassa, Jämsässä, Somerolla ja Haminassa. Näiden hankkeiden suunniteltu arvioitu tuulivoimakapasiteetti on yhteensä noin 160 MW. Lisäksi Ilmatar kartoittaa mahdollisuuksia käynnistää useita uusia tuulivoimahankkeita eri puolilla Suomea.
www.ilmatarwind.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.