Ilmatar suunnittelee suurta tuulivoimapuistoa Alajärvelle Pohjanmaalle

Ilmatar Windpower Oyj on allekirjoittanut maanvuokrasopimukset ja aloittanut selvitysprojektin tuulipuiston perustamiseksi Alajärvelle. Puiston on tarkoitus koostua noin 15 tuulivoimalasta, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on 45–67,5 MW. Alue on merkitty maakuntakaavassa tuulivoiman tuotantoalueeksi. Alueella suunnitellaan käynnistettäväksi osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely tammikuussa 2013. Sähköntuotanto puistossa alkaa arvion mukaan vuonna 2015.

"Alajärven alue soveltuu erinomaisesti tuulivoiman tuotantoalueeksi. Alueella on ennen harjoitettu turpeen nostoa, joten alueen ympäristötekijät on jo aikaisemmin kattavasti selvitetty. Alajärven kaupunki on yhdessä Soinin ja Vimpelin kanssa ottanut erittäin aktiivisen roolin alueidensa kehittämisessä tuulivoiman tuotantoon muun muassa kaavoituksen kautta”, Ilmattaren operatiivinen johtaja Mikko Toivanen toteaa.

Lisätietoja:

Ilmatar Windpower Oyj, operatiivinen johtaja Mikko Toivanen, puh. 0500 595 471

Ilmatar on suomalainen tuulivoimayhtiö, jonka tavoitteena on vuoden 2015 loppuun mennessä rakentaa Suomeen noin 300 MW tuulivoimakapasiteettia. Määrä vastaa noin 100 uutta tuulivoimalaa, jos käytettäisiin tyypillisiä 3 MW nimellistehon tuulivoimaloita. Ilmattaren nykyiset tuulivoimahankkeet sijaitsevat Raaseporissa, Luhangassa, Hartolassa, Jämsässä, Saarijärvellä, Somerolla ja Haminassa. Näiden hankkeiden suunniteltu tuulivoimakapasiteetti on yhteensä arviolta noin 200 MW. Lisäksi Ilmatar kartoittaa mahdollisuuksia käynnistää useita uusia tuulivoimahankkeita eri puolilla Suomea. www.ilmatarwind.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.