Jyväskylä profiloituu kyberturvallisuusteknologian keskuksena

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) aloittaa yhteistyössä Cassidian Finland Oy:n ja muiden alan toimijoiden kanssa budjetiltaan 2,4 miljoonan euron suuruisen turvallisuusteknologian kehittämishankkeen nimeltään JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology). Hankkeella luodaan Keski-Suomeen turvallisuusalan yritysten ja toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka jäsenet kehittävät yhdessä osaamistaan ja esimerkiksi testaavat tuotteiden ja ratkaisujen yhteentoimivuutta.

JYVSECTEC-hankkeessa rakennetaan perustaa kriisinhallinnan johtamisjär­jestelmien ja kyberturvallisuusratkaisujen kehittämiseksi edelleen. Soveltavan tutkimustyön avulla kehitetään laajaa viranomaisyhteistyötä hyödyntäviä johtamisjärjestelmiä.

Hankkeessa rakennetaan avoin kyberturvallisuuden kehitys-, testaus- ja koulutusympäristö, jossa voidaan simuloida todellisia tilanteita ja testata kehitteillä olevien ratkaisujen toimivuutta. Simulaatioiden avulla käyttäjien vaatimukset ja toiveet voidaan ottaa huomioon ennen varsinaisen tuotekehitystyön aloittamista, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua kehitysprojektiin jo suunnitteluvaiheessa. Nopeat datayhteydet johtokeskuksiin niin sanotussa kokonaisturvallisuusmallissa ovat yksi esimerkki testattavista ratkaisuista, joita on kehitteillä. Mahdollisista osaamisen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä esimerkkinä voidaan mainita Laurea-ammattikorkeakoulun ja turvallisuusvirastojen yhdessä suunnittelema kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (Katakri) käyttökoulutus.

Vuoden 2013 lopussa päättyvässä JYVSECTEC-hankkeessa tavoitteena on kehittää erityistilanteisiin uusia toimintamalleja ja sovelluksia, joiden avulla alan yhteistyö paranee ja yritysten ja alueen kilpailukyky vahvistuu. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta Keski-Suomen tarjoamista kehitysympäristömahdollisuuksista kansainvälisesti.

JYVSECTEC-hankkeessa hyödynnetään Jyväskylässä jo olevaa turvallisuusalan osaamista: alueella sijaitsevat esimerkiksi Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus PVJJK, Ilmavoimien viestitekniikkalaitos, Suomen Erillisverkkojen pääkäyttökeskus, TeliaSoneran valvontakeskus, Kelan IT-palvelukeskus sekä Keski-Suomen hätäkeskus.

JAMKin vahva ohjelmisto- ja verkkoteknologiaosaaminen ovat erinomainen perusta kyberturvallisuusteknologian kehittämiseen. JAMKin koordinoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Cassidian Finland Oy, Descom Oy, Relator Oy, Ajeco Oy sekä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto ja rahoitusviranomaisena Keski-Suomen liitto.

 

Lisätietoja

Cassidian:

Tapio Mäkinen                                                                   Puh: 010 408 0931
Markkinointijohtaja                                                             tapio.makinen@cassidian.com

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Jarmo Siltanen                                                                  Puh. 040 716 7282
koulutus- ja T&K-päällikkö, ICT                                        jarmo.siltanen@jamk.fi

Mikko R. Salminen,                                                           Puh. 050 407 9507
yksikönjohtaja, teknologiayksikkö                                    mikko.salminen@jamk.fi

Viestintätoimisto Cocomms:

Anna-Mari Tiilikainen                                                         Puh. 09 6689 6925
                                                                                          anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Cassidian Finland Oy on osa EADS-konserniin kuuluvaa Cassidiania, joka on johtava turvallisuus- ja puolustusjärjestelmien integroija ja toimittaja. Liiketoiminta kattaa radiopuhelinverkot viranomais- ja vaativaan ammattikäyttöön sekä niiden päätelaitteet ja hätäkeskus-, raja-, rannikkovalvonta- ja ilmavalvontajärjestelmät. Suomessa yhtiöllä on yhteensä 350 työntekijää Helsingin ja Jyväskylän toimipisteissä.

EADS-yhtiö Cassidian on maailmanlaajuinen puolustus- ja viranomaisjärjestelmien toimittaja. Yrityksen laajaan tuotevalikoimaan kuuluu valvonta- ja puolustusjärjestelmiä, viranomaisverkkoja sekä lentokoneita ja miehittämättömiä ilma-aluksia. Tarjonta kattaa myös järjestelmäintegroinnin, globaalin turvallisuuden ja kyberturvallisuuden palvelut ja tukiratkaisut.

Vuonna 2010 Cassidian työllisti noin 28 000 työntekijää ja saavutti 5,9 miljardin euron liikevaihdon. EADS-konsernin liikevaihto oli samana vuonna 45,8 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli noin 121 000 työntekijää.  EADS-konserniin kuuluvat Airbus, Astrium, Cassidian ja Eurocopter. www.cassidian.com

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit