Standard Life Investmentsin pieniin eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittava rahasto juhlii kolmen vuoden vahvaa menestystä

Kansainvälisen rahastoyhtiön Standard Life Investmentsin pieniin eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittava rahasto on täyttänyt kolme vuotta. European Smaller Companies SICAV -rahasto (ESCF) on tuotoiltaan kuulunut tehokkaimpaan kymmenykseen koko kolmivuotisen toimintakautensa ajan ja saavuttanut yli 24 prosenttia paremmat tuotot kuin sektori keskimäärin. Rahasto oli selvästi mediaanin yläpuolella myös viimeisten 12 kuukauden aikana.  

 

Institutionaalisille ja yksityissijoittajille suunnattu 57,8 miljoonan euron varoja hallinnoiva rahasto sijoittaa hajautettuun salkkuun, johon kuuluu 40–60 pientä eurooppalaista yhtiötä. Aktiivisesti hallinnoitu rahasto valitsee salkkuunsa osakkeet bottom up -menetelmällä eli analysoimalla yksittäisiä yhtiöitä toimialojen analysoimisen sijaan.  

Salkunhoitaja Ken Nicholsonilla on yli 11 vuoden kokemus Standard Life Investmentsissä pieniin yhtiöihin sijoittamisesta ja 23 vuoden kokemus sijoitusalalta. Nicholsonin tiimillä on kaikkiaan yli 62 vuoden kokemus sijoittamisesta pieniin yhtiöihin. Kaikkiaan tiimillä on hallinnoitavanaan 1,5 miljardin euron verran varoja.  

“Näkymät tällä sektorilla ovat hyvin lupaavat: arvostukset ovat yleensä järkevällä tasolla, ja yhtiöiden tulosten voidaan odottaa paranevan. Siksi olen varma, että tarkoin valittu, nopeasti kasvavista ja hyvin rahoituksensa hoitaneista eurooppalaisista pienistä yhtiöistä koottu salkku on edelleen houkutteleva sijoituskohde”, Nicholson sanoo. 

Suomalaisista yhtiöistä ESCF on sijoittanut Cargoteciin ja Nokian Renkaisiin. 

”Sijoitimme Cargoteciin helmikuussa, ja se on tuottanut 36 prosenttia. Ostohetkellä yhtiön arvostus ja kehitys olivat hyvällä mallilla. Nokian Renkaat sisällytimme salkkuun kesäkuussa. Tuotto tähän mennessä on ollut 20 prosenttia. Yhtiöllä on vahvaa kehittyvien markkinoiden osaamista ja toimintaa venäläisillä talvirengasmarkkinoilla. Nokian Renkaiden tuloskehitys on ollut hyvä."  

Standard Life Investmentsin SICAV-tuotteiden avulla sijoittajat voivat sijoittaa useisiin alarahastoihin, jotka kattavat monia maantieteellisiä alueita ja toimialoja. Alarahastot voivat sijoittaa joko osakkeisiin tai korkotuotteisiin. Rahastoihin voivat sijoittaa myös sijoittajat Suomessa.  

Englanninkielinen tiedote kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Lisätietoja:

Anna-Mari Tiilikainen, viestintätoimisto Cocomms, 09 6689 6925
Richard England, Press Manager, Standard Life Investments, +44 131 245 2750
Brian Simmons, Press Manager, Standard Life Investments, +44 131 245 5935
http://uk.standardlifeinvestments.com/content/press/press_index.html

Standard Life Investments käynnisti toimintansa varainhoitajana vuonna 1998. Yhtiön hallinnoitavana on 174,7 miljardia euroa (30.6.2010), mikä tekee siitä yhden suurimmista varainhoitajista Euroopassa. Yhtiö toimii Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa, ja sillä on edustustoimistot Saksassa, Ranskassa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Australiassa. Standard Life Investments toimii Intiassa yhteisyrityksen kautta.

Liitteet & linkit