Vuonna 2018 puolella maailman asukkaista on kiinteä laajakaista kotona

Virtuaalinen varastointi vauhdittaa verkkoliikenteen kasvua

Omaisuuden muuttuminen digitaaliseksi niin kotitalouksilla kuin yrityksillä ajaa pilvipalveluiden ja sitä kautta verkkoliikenteen kasvua. Puolella maailman ihmisistä on vuonna 2018 kiinteä laajakaistainen internetyhteys. Heistä 53 prosentin ennustetaan käyttävän henkilökohtaisia pilvitallennuspalveluja. Näin kertoo vuosittain tehtävä Ciscon datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvua ja trendejä luotaava Cisco Global Cloud Index (2013 2018) eli GCI-tutkimus.

”Ihmisten omistaman digitaalisen sisällön määrä kasvaa voimakkaasti. Pilvipohjaiset tallennuspalvelut ovatkin kasvava trendi: pilvipalvelut ovat nykypäivän ullakkotiloja – sillä erotuksella, että pilvipalveluiden sisältöjä käytetään jatkuvasti. Jatkossa kirjahylly olohuoneessa ei välttämättä ole sivistyksen mittari. Kirjat, elokuvat, musiikki, valokuvat aina terveystietoihin ja palkkakuitteihin säilytetään jatkossa yhä useammin verkossa”, sanoo Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Simo Leisti.

Ciscon GCI-tutkimuksen mukaan datakeskusten verkkoliikenne kolminkertaistuu vuodesta 2013 vuoteen 2018, ja tästä pilvipalveluiden synnyttämän verkkoliikenteen osuus on 76 prosenttia. Datakeskusten verkkoliikenteen arvioidaan olevan 8,6 tsettatavua (1 tsettatavu on biljoona gigatavua). Sama vuosittainen määrä liikennettä syntyisi, jos kaikki ihmiset maailmassa katsoisivat päivittäin kolme tuntia HD-laatuista elokuvaa.

”Kun puhutaan pilvestä, ajatellaan usein julkisia pilvipalveluita. Itse asiassa vielä vuonna 2018 suurin osa eli noin 70 prosenttia pilven työkuormasta tapahtuu edelleen yksityisissä pilvipalveluissa eli vain tietyn yrityksen tai organisaation käyttöön räätälöidyissä pilvipalveluissa. Tiivistäen voidaan sanoa, että yritykset hakevat pilvipalveluilla kustannustehoa ja -joustavuutta, kun kuluttajat puolestaan hakevat kätevyyttä ja helppoutta”, sanoo Simo Leisti.

Ciscon GCI-tutkimuksessa arvioidaan myös eri maiden pilvivalmius. Tänä vuonna 109 maata pääsi ns. edistyneiden pilvimaiden listalle (tarkemmin kriteereistä). Viime vuonna listalla oli 79 maata.

”Suomessa investoinnit pilvipalvelut mahdollistavan verkkokapasiteetin rakentamiseen ovat valtionhallinnon fokuksessa ja myös julkisessa keskustelussa. Julkisten palveluiden sekä ulkomaisten investointien kannalta on tärkeä määrittää, mikä on tarvittava taso, jotta tulevaisuudenkin kansalaispalvelut saadaan kaikkien ulottuville”, Leisti jatkaa.

Ciscon GCI-tutkimuksen päälöydökset pähkinänkuoressa:

  • Puolella maailman ihmisistä eli 3,8 miljardilla on vuonna 2018 kiinteä laajakaistainen internetyhteys. YK:n väestöennusteen mukaan maailmassa on 7,6 miljardia ihmistä vuonna 2018.
  • Vuonna 2018 pilvipalveluiden aikaan saama verkkoliikenne on 76 % kaikesta datakeskusliikenteestä, kun vuonna 2013 osuus oli 54 %.
  • 53 % kotikäyttäjistä hyödyntää virtuaalista varastointia vuonna 2018.
  • Yksityisten pilvipalveluiden osuus vuonna 2018 on 69 %, kun vuonna 2013 osuus oli 78 %.
  • Julkiset pilvipalvelut ovat 31 % kaikesta liikenteestä, kun vuonna 2013 osuus oli 22 %.

Neljättä kertaa toteutettu Cisco Global Cloud Index (2013 2018) kehitettiin työkaluksi datakeskusten ja pilvipohjaisen verkkoliikenteen kasvumäärien ja -trendien kartoittamiseen. Datakeskusten tullessa enenevässä määrin tietoverkkojen piiriin tutkimus täydentää olemassa olevia verkkoliikenteen kehitystä seuraavia tutkimuksia. Ciscon GCI -tutkimus sisältää ”työkuormasiirtymisen” ennusteen, eli miten tietoverkot mahdollistavat tietokoneiden prosessoinnin siirtymisen perinteisistä datakeskuksista pilveen.

Lisätietoja internetistä englanniksi:

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote: http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1522250

Verkkosivut: Global Cloud Index
White paper: Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2013–2018
Maakohtaiset tiedot: Cisco Global Cloud Index Supplement: Cloud Readiness Regional Details
Q&A: Cisco Global Cloud Index Q&A
Infograafi: Growth in the Cloud

Lisätietoja:

Cisco Systems Finland Oy
puh. 0204 7061

Simo Leisti, Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja
simo.leisti (at) cisco.com

Merja Kössi, viestintä- ja markkinointijohtaja
merja.kossi (at) cisco.com

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://thenetwork.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.