Alle puolet aikuisväestöstä käy hammaslääkärissä säännöllisesti

Colgaten teettämän tuoreen euroopanlaajuisen tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista 55,7 prosenttia käy hammaslääkärissä vain joka toinen vuosi tai harvemmin. Tarttuakseen ongelmaan, Colgate arpoo 1000 ilmaista, 30 euron arvoista hammastarkastusta sekä järjestää kiertävän Suunhoidon Klinikan, joka vierailee 6 paikkakunnalla Suunhoidon Kuukausi -kampanjan aikana lokakuussa 2006.

Sekä ilmaisten hammastarkastusten arvonta että kiertävä Suunhoidon Klinikka ovat osa Colgaten Suunhoidon Kuukausi -kampanjaa. Kampanja keskittyy lokakuun aikana tavoittamaan ne 2,2 miljoonaa aikuista, jotka tuoreen tutkimuksen*) mukaan tuskin koskaan istuutuvat hammaslääkärin tuoliin. Laajentuneen Euroopan alueen kansalaisista suomalaiset käyvät hammaslääkärissä kaikista harvimmin.

Väärät käsitykset, kalleus ja pelot pitävät pois hammaslääkärin vastaanotolta

Tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista yli puolet käy hammaslääkärillä vain joka toinen vuosi tai harvemmin. Näistä 40 prosenttia ei kokenut tarvitsevansa säännöllisiä hammastarkastuksia, 26 prosenttia ilmoitti syyksi hammaslääkärikäynnin korkean hinnan ja hammaslääkäripelon johdosta tarkastuskäyntejä välttelee 21 prosenttia. Hammaslääkäri Lone Lenesin mukaan tulokset ovat hälyttäviä.

- On ongelmallista, että niin moni aikuinen laiminlyö säännöllisiä hammastarkastuksia. Ainoastaan hammaslääketieteen ammattilainen pystyy arvioimaan suun terveyden tilan sekä tarpeen mahdollisille hoitotoimenpiteille. Arpomalla 1000 kappaletta ilmaisia, 30 euron arvoisia hammastarkastuksia, haluamme tänä vuonna auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole käyneet viimeisen kahden vuoden sisällä hammastarkastuksessa, kertoo Colgaten hammaslääkäri Lone Lenes, joka vastaa Suunhoidon Kuukaudesta Pohjoismaissa.

Arvonnan lisäksi Colgate järjestää – yhteistyössä hammaslääketieteen ammattilaisten kanssa – kiertävän Suunhoidon Klinikan, joka tarjoaa suuhygienian tarkastuksia sekä opastusta hampaiden ja ienten hoitoon Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Tampereella sekä Raisiossa.

Apua tarvitaan huonojen tottumusten taltuttamiseksi

Suunhoidon Kuukausi on Colgaten maailmanlaajuinen kampanja, joka järjestetään Suomessa jo kuudetta kertaa. Kampanjan myötä Colgate pyrkii nostamaan esille suunhoidon merkittävimpiä ongelmia sekä parantamaan väestön suun terveyttä. Aiempina vuosina teemoina ovat olleet muun muassa hammaslääkäripelko, lasten ja nuorten suunhoidon tottumukset sekä säännöllisen hammashuollon piiristä pudonneet nuoret aikuiset.

- Paras tapa päästä eroon huonoista tottumuksista on korvata ne uusilla paremmilla. Tästä syystä, Suunhoidon Kuukauden aikana pyrimme kohtaamaan ihmisiä heidän arkiympäristössään ja tarjoamaan heille maksuttomia suuhygienian tarkastuksia, ohjeita sekä hyviä neuvoja. Tällä tavoin toivomme kiinnittävämme huomion säännöllisten hammastarkastusten tärkeyteen, summaa Lone Lenes.

Ilmaisten hammastarkastusten arvontaan voi osallistua Colgaten www-sivuilla osoitteessa www.colgate.fi, josta löytyvät myös Suunhoidon Klinikan reitti- ja aikataulutiedot.

*) Lähde: GMI Net-MR:n toteuttama markkinatutkimus Internetissä 2006. Lisätietoja tutkimuksesta antaa Colgaten hammaslääkäri Lone Lenes, joka vastaa Suunhoidon Kuukaudesta Pohjoismaissa, +45 43 20 92 00.

Suunhoidon Kuukausi – maailmanlaajuinen Colgate-kampanja
Suunhoidon Kuukausi on Colgaten maailmanlaajuinen kampanja, joka järjestetään Suomessa jo kuudetta kertaa. Kampanjan myötä Colgate pyrkii nostamaan esille suunhoidon merkittävimpiä ongelmia sekä parantamaan väestön suun terveyttä. Aiempina vuosina teemoina ovat olleet muun muassa hammaslääkäripelko, lasten ja nuorten suunhoidon tottumukset sekä säännöllisen hammashuollon piiristä pudonneet nuoret aikuiset. Lisätietoja Suunhoidon Kuukaudesta löytyy osoitteesta: http://fi.colgate-ohm.eu/


Lisätiedot:
Colgate
Suunhoidon Kuukausi, Pohjoismaat
Hammaslääkäri Lone Lenes
Tel: +45 43 20 92 00

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit